Behov for mer om helsenytte i økoinformasjonen

20.07.2010
- Med helsebudskapet vil myndighetene kunne få flere forbrukere over på økologisk mat, sier Oddveig Storstad, forskningsleder ved Norsk senter for bygdeforskning til Nationen.
Den største undersøkelsen i EU som kom i fjor viser at økologisk mat inneholder flere antioksidanter, mer vitaminer og mindre av restsprøytestoffer og tungmetaller enn konvensjonell mat, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge i en kommentar. Denne undersøkelsen, QLIF, sammenligner økologisk mat og konvensjonell mat i en rekke europeiske land. I rapporten i år fra ekspertgruppen til Obama om forebygging av kreft anbefaler de forbrukerne å velge økologisk mat.

 

 Helse eller dyrevelferd som begrunnelse for økomat, eller begge deler?

I hvilken grad økologisk produksjon innebærer høyere livskvalitet for dyrene og bedre helse for forbrukerne, strides de lærde om. Ifølge Storstad kan det være nettopp derfor økoosten og økotomatene har problemer med å utkonkurrere sine konvensjonelt produserte søstre i møte med kundene sier Oddveig Storstad til Nationen. - Særlig innen fjørfe er det stor forskjell på kraene som stilles til økologisk dyrevelferd og det som stilles til konvensjonell, sier Reidar Andestad som tror det er en av grunnene til at norske forbrukere ofte kjøper økologiske egg.  Vi mener også at forskjellen er viktig for andre husdyr. Og alle de økologiske husdyrene spiser økologisk fôr og dermed gir det ofte smaks og sunnhetseffekter.

- Vi har brukt opp de dedikerte økoforbrukerne. De bøndene og forbrukerne som engasjerer seg i miljøorganisasjoner og kjøper møblene sine brukt, vil være der uansett. Skal flere begynne å kjøpe og spise økologisk, må det være motivert ut fra helse, og ikke bare miljø, sier Storstad, som i 2007 avla doktorgrad i sosiologi med fokus på økologi.

 

Mer satsting på økofrukt og grønt?

Hun etterlyser satsing på økologisk frukt og grønt.

- I Norge har økologisk melkeproduksjon blitt det store, men det er enklere å få folk til å se helsegevinsten i å spise økologiske epler enn i å drikke økologisk melk. Det handler om sprøytemidler, og det er folk opptatt av, sier Storstad.

Hun tror det er potensial blant den norske befolkningen hva gjelder å fylle handlekurven med økologiske produkter.

- Med helsebudskapet vil myndighetene kunne nå ut til en større masse. Vi er opptatt av hva vi spiser på vegne av vår egen og barnas helse. Det er ikke for ingenting at vi finner den største økoandelen blant barnematen, sier Storstad til Nationen.

 

Les hele saken i Nationen her.  I Nationen finner du flere økosaker i det siste.

 

I Tyskland har kjøpekrafta gått ned. Likevel øker salget av økomat.

Les Kari Gåsvatns kommetentar om dette i Nationen.

Annonsører

Samarbeidspartnere