Behov for nye grep for mer økomat i det offentlige

30.04.2010
Oikos – Økologisk Norge vil framover ha fokus på å få opp andelen av bruken av økologisk mat i offentlig sektor. Status i dag er at dette er sterkt fraværende i offentlige innkjøp, til tross for at det er nevnt som ett av satsingskriteriene i Handlingsplan 2007-2010 - Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Under 1% av offentlige matkjøp er i dag økologiske , sier prosjektmedarbeider Geir Ole Sætremyr fra sitt kontor i Ålesund.

Hotellkjeder som Choice og Scandic er ofte flinkere på innkjøp av økologisk mat enn det offentlige, sier prosjektmedarbeider Geir Ole Sætremyr i Oikos - Økologisk Norge. Oikos ber nå LMD om en egen handlingsplan på dette området.  Oikos bilde.

 

Petter Strordalen er bedre på økologiske innkjøp til sine Choice-hoteller enn statsminister Jens Stoltenberg er til offentlige virksomheter. Begge spiser nok økologisk frokost, tror vi.  Et bilde fra Wikipedia og et fra statsministerens kontor.

Utredning på gang

I lys av Regjeringens offensive målsetning om 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2020 er det vanskelig å forstå at Regjeringen ikke har hatt særlig fokus på dette i offentlige anskaffelser, sier Geir Ole Sætremyr, som over tid og i praksis har forsøkt å få myndighetene til å forstå at de må gå foran og være navet i måloppnåelsen. Først nå i 2010, 4 år etter lanseringen av Handlingsplanen, har relevante myndigheter startet arbeid med kriterieutarbeidelse, noe som Direktoratet for samfunnsutvikling og IKT (difi) sammen med Statens Landbruksforvaltning (SLF) har fått i oppdrag i fellesskap og utrede. Planen er at arbeidet skal komme i gang fra høsten. Dette er defensivt så lenge tilsvarende jobb har vært gjort med suksess i Sverige.

 

 

Offentlige innkjøp i Norge under 1%

Norge liker ofte å fremheve seg som foregangsland, men når en ser på hva som gjøres på området hos våre naboland framstår Norge som en veritabel sinke. I Norge ligger andelen av økologisk mat i offentlige storkjøkken og kantiner under 1 %, mens de i Sverige uttrykker skuffelse over å nå bare 15 % i 2010 mot målsetningen på 25 %.  I flere kommuner i Danmark, deriblant København, har de som siktemål at 75 % av maten i oppvekstsektoren skal være økologisk. I Norge er eksempelvis andelen av økologisk frukt i skolen langt under 5%, sier Geir Ole Sætremyr.

 

 

Må lære av Sverige og Danmark

I Sverige og Danmark er der utarbeidet sentrale og lokale kriterier, veiledende og forpliktende, og i praksis gjennomføres innkjøpene med stor grad av fokus på å få opp andelen av økologisk mat. I Norge er det liten enhetlig satsning når en ser bort fra spredte satsinger i tilknytning til Økoløft og Foregangsfylker, men dette slår ikke nevneverdig ut på statistikken.

 

 

KRAV og restauranter og storkjøkken

I Sverige har KRAV gjennomført en reorganisering av virksomheten (sertifisering/veiledning) slik at KRAV framstår med en sterkere markedsprofil og høyere standard på bruken av KRAV som økologisk merke. Dette tror vi vil høyne nivået på oppmerksomhet omkring økologisk mat og fordelene ved dette. KRAV har nylig utarbeidet god og opplysende publikasjon om bruk av økologisk mat i restaurant og storhusholdning.

 

 

Framtidig oppfølging

Oikos - Økologisk Norge utfordrer LMD, SLF, Debio, KSL Matmerk og Møtearenane for økologisk produksjon om å komme opp med en handlingsplan for å øke økologiske innkjøp i det offentlige.  Det er behov for nye og offensive grep, der vi benytter erfaringene fra våre naboland, sier Geir Ole Sætremyr.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere