Belgvekster kan være bra for klimaet

21.09.2015
Nye forsøk viser at når belgvekster blir brukt som grønngjødsel og fangvekster, kan en få bedre økologiske avlinger, uten at det fører til økte lystgassutslipp.

Foto:
Pionerblanding kan brukes som fangvekst og grønngjødsling. Blandingen inneholder belgvekstene vintervikke og blodkløver, i tillegg til raigras og honningurt. Foto: Marit G. Wright


Belgvekster har en unik evne til å samle nitrogen fra jorda og lufta, såkalt nitrogenfiksering, ved hjelp av bakterieknoller på planterøttene.

Viktige i vekstskiftet
Rett bruk av slike vekster i det økologiske vekstskiftet, som grønngjødsling og fangvekster, kan derfor bli en viktig faktor for å styrke jordfruktbarheten og sikre nitrogen-tilgang for avlingsvekstene. Dette er grunnen til at belgvekster er helt sentrale i et økologisk vekstskifte. Men denne egenskapen har også gjort dem mistenkt for å bidra til utslipp av den sterke klimagassen lystgass (N2O).

Gav mindre utslipp
Nå blir imidlertid resultatene fra to nye forskningsprosjekter, HighCrop (Organic RDD 2) og Legume Future (EU-FP7), ansett som lovende. De viser at belgvekster som kløver og vikke ikke nødvendigvis fører til et høyere nivå av N2O-utslipp.
Regnet per kg avling var tendensen at belgvekstene gav mindre utslipp av lystgass enn de andre grønngjødselvekstene. De gav også mindre utslipp enn fra kontrolleddet, som var uten grønngjødsel.
Regnet pr arealenhet fant man ikke signifikante forskjeller.

Sammenliknet ulike arter
I det danske forsøket ble ulike grønngjødselvekster dyrket som forkultur til bygg. Raigras, fôrreddik og vikke ble brukt i reinbestand, mens rødkløver ble sådd både i reinbestand og i blanding med gras. Grønngjødsel i form av fôrreddik, som ikke er en belgvekst, fant forskerne at førte til størst utslipp totalt, og spesielt stort utslipp i løpet av vinteren.

Økte avlinger
Et dyrkingssystem med fangvekster/grønngjødsel med belgvekster som kløver og vikke, var også det som gav størst tørrstoffavling og størst nitrogenavling i bygg som ble dyrket året etter. Det samme resultatet ble funnet både sett i forhold til de andre grønngjødselvekstene og i forhold til kontrolleddet som var uten grønngjødsling.

Konklusjonen blir dermed at bruk av belgvekster som grønngjødsel og fangvekster kan gi økte avlinger av hovedkulturen uten å øke utslippene av lystgass.

Rapport fra forsøkene finner du her

Kilde: Agropub

Les mer om fangvekster
Les mer om lystgass som klimagass
Les mer om biologisk nitrogenfiksering

Tekst og foto: Marit G. Wright

Annonsører

Samarbeidspartnere