Ber om forslag til Årets Meitemark

03.02.2016
Kjenner du noen som helhjertet går inn for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse? Styret i Oikos – Økologisk Norge etterlyser nå gode kandidater til hedersprisen Årets Meitemark 2016.

Vet du om en god kandidat til hedersprisen Årets Meitemark 2016?
Send oss ditt forslag før 1. mars.

Meitemarkens fremme
Meitemarkens posisjon som det naturlige jordbrukets mest verdifulle bidragsyter kan ikke overvurderes.
Verdige kandidater til prisen Årets Meitemark må være en som gjennom praktisk arbeid og/eller folkeopplysning helhjertet går inn for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge, heter det i statuttene for prisen.

Helhjertet innsats
Innsatsen kan gjøres på flere ulike måter.
- Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
- Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng.

Samfunnsgagnlig
Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende Debio-regler. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Den 25. Hedersmeitemarken
Årets Meitemark er en hederspris innstiftet av Norsk Økologisk Landbrukslag.
Siden årtusenets begynnelse har prisen blitt delt ut av Oikos – Økologisk Norge. Prisen ble første gang utdelt i 1992. Årets pris er dermed den 25. i rekken.
Den eller de som tildeles Årets Meitemark har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Nominering før 1. mars
Frist for nominering er satt til 1. mars. I nominasjonen må det gis en utførlig begrunnelse for hvorfor foreslått kandidat vil være en verdig mottaker av hedersprisen. Styret i Oikos – Økologisk Norge vurderer foreslåtte kandidater og peker ut en verdig vinner.

Prisutdelingen finner sted på Oikos’ Landsmøte i Skien 8-10. april.

Forslag til kandidater sendes til Elin Rømo Grande: elin@oikos.no

Last ned og lær mer om meitemarkens liv og virke i pdf HER

Følgende er tidligere utnevnt til Hedersmeitemark:
2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud
2014 Liv og Dag Hauffen
2013 Olav Arnar Bø
2012 Ib Kondrup
2011 Olav Jønsi
2010 Gjermund Stormoen
2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli
2008 Karl og Petra Grude
2007 Helge Christie og Anders Vatn
2006 Grete Lene Serikstad
2005 Einar Grepperud og Emil Mohr
2004 Erna og Trygve Sund
2003 Vinjar Tufte
2002 Ella Sandnes
2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg
2000 Pascale Baudonnel
1999 Thomas Cottis
1998 Christian Zurbuchen
1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)
1996 Kristian Ormset
1995 Johan Ellingsen
1994 Sissel Hansen
1993 Kåre Torvik
1992 Vidar Rune Synnevåg

Tekst: Jens Petter Homleid/Marit G. Wright
Ill: Oikos – Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere