Ber Støre stoppe Mattilsynet

02.11.2012
Helseminister Jonas Gahr Støre har nettopp fått overlevert mer enn 13 000 underskrifter fra nordmenn som er skeptiske til økte sprøytemiddelrester i norsk mat. Støre lover å ta saken opp med Mattilsynet.

– Mattilsynet har et regelverk som skal gi nordmenn trygghet for maten vi spiser, men historien viser at kunnskap om hva som man mener er trygt, har vist seg å ikke være det likevel, så det er viktig å være årvåkne. For meg er det viktig å jobbe slik at nordmenn kan være trygge på hva de spiser og drikker, sier Støre.

 

Mattilsynet har flere ganger i år bedt norske myndigheter høyne grensene for hvor mye sprøytemidler som kan være lovlig i mat som importeres til Norge. Det har skapt et voldsomt engasjement på nettet. Torsdag overleverte rundt 15 representanter fra organisasjonene Framtiden i våre hender, Oikos - Økologisk Norge, Grønn Hverdag, Utviklingsfondet, Spire, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Biologisk-dynamisk Forening 13 570 underskrifter til helseministeren med krav om at han stanser Mattilsynets forslag.

 

Støre mener det er viktig at det finnes organisasjoner som overvåker samfunnet og kommer med kritiske innspill, men Støre vil ikke love at forslagene blir tatt til følge.


– Det jeg kan love, er at jeg tar dette med meg, kommuniserer det til Mattilsynet og ber om å få svar på det dere spør om, sa helseministeren.

 

Mattilsynet følger EUs anbefalinger, og dette gjøres for å unngå handelshindringer med land som USA og Canada, ifølge organisasjonene.

 

– Vi vil ikke ha mer gift i norsk mat. Mattilsynet, som skal sikre oss ren og sunn mat, må ta til fornuften og si klart nei til dette, Erfaringer fra flere tiår med økologisk landbruk viser at det er unødvendig å bruke kjemisk-syntetiske sprøytemidler i matproduksjon, sier seniorrådgiver Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

 

>> Tidligere har Venstre og Miljøpartiet De Grønne tatt avstand fra Mattilsynets forslag.

>> Les høringsbrevet til Mattilsynet fra miljø- og landbruksorganisasjonene 08.10.2012 (PDF)

Annonsører

Samarbeidspartnere