Ber Tine åpne for flere økomelkprodusenter

03.04.2012
Det er 11 % vekst i økologiske meierprodukter i 2011, men færre legger om til økologisk melkedrift fordi nye produsentene de siste par årene ikke får avtale med Tine om merpris på økologisk melk. Det er i følge Debio statistikken færre økomelkbønder enn tidligere og mindre areal er under omlegging.

 

Kom jentene mine, heter en praktbok om landbruk på Vestlandet med utgangspunkt i økologiske småbruk i Velledalen i Sykkylven. Her er bonde Nils Drabløs i hyggelig dialog med ei av kuene sine. Nå vil Oikos at det skal blir flere økologiske melkeprodusenter for å dekke framtidig behov for økologisk melk. Foto: fra lansering av boken.
 
 
Vedtatt av Oikos Landsmøte 25 mars 2012 på Oppdal

 

 

 

 

Siden det tar to år å legge om til økologisk melkeproduksjon, frykter Landsmøtet i Oikos at det vil bli mangel på økologisk melk om ikke lenge. Så selv om anvendelsesgraden av økologisk melk ligger på lave 36 % for 2011, så mener Landsmøtet at tiltak må iverksettes for å sikre nok tilgang framover og særlig i Rørosområdet.

 

 

 

Se hele uttalelsen fra Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge under

 

Behov for mer økologisk melk

 

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen vedtatt et mål om 15% økologisk produksjon og forbruk i Norge innen 2020. Samtidig som forbruket av økologisk mat i Norge har økt i 2011, opplever vi at flere produsenter av økologisk mjølk faller fra. Bare i Rørostraktene utgjør dette 6-800 000 liter.

 

 

 

Tine sluttet for et par år siden å inngå leveringsavtaler med nye økomjølkprodusenter. Rørosmeieriet, som er en drivkraft for økt økologisk mjølkeproduksjon og -forbruk i Norge, har en forventet produksjon på 3,3 mill. liter økologisk mjølk i 2012. Satsing på økologisk fløte vil øke mjølkebehovet ytterligere, og føre til at Rørosmeieriet vil mangle økomjølk i sitt nærområde.

 

 

Vinterens smørkrise har vist at det er en sårbarhet i markedet, og at prognoser og produksjonsplanlegging er vanskelig, ettersom det tar minst to år å legge om til økologisk mjølkeproduksjon. I 2011 var det en økning i omsetning av økologiske meieriprodukt på 11 prosent.

 

 

 

For å oppnå en forutsigbarhet og mulighet til å fange opp den antatte økningen i forbruket, må Tine i kraft av sin rolle som markedsregulator åpne opp og inngå leveringskontrakter for økomjølk med nye interesserte produsenter i hele landet, spesielt i Rørosområdet.

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere