Berit Swensen klimautreder på økologisk landbruk

30.01.2009
Hun har tidligere jobbet som forsker ved Skogforsk. I det siste har hun arbeidet med helhetsorientert matkvalitetsforskning, og var prosjektleder i det nordiske planleggingsprosjektet "Kan biodynamisk og økologisk kvalitet vises å ha helsemessig betydning?". Hun begynner hos Oikos 2. februar.

Forsker Berit Swensen fra Ås er tilsatt som utreder innen klima og økologisk jordbruk i Oikos. Prosjektet er støttet med midler fra Statens landbruksforvaltning gjennom Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket.  

 

Swensen har dr.scient-grad innen jordkultur og jordprosesser fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Hun har dessuten hovedfag i plantefysiologi fra Universitetet i Oslo og kjemiingeniørutdannelse fra Oslo ingeniørhøyskole.

 

Hun har skrevet boka "Et levende mangfold - om biodynamisk jord- og hagebruk" som kommer ut i tidlig i 2009.  Berit Swensen begynner å jobbe ved Oikos sitt hovedkontor i Oslo 2. februar. 

 

 

Klimaseminar om økologisk jordbruk 

Oikos vil til høsten arrangere seminar om klima og økologisk jordbruk og arbeider med å komme med innspill til Landbruks- og matdepartementets stortingsmelding om klima og landbruk.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere