Betydelig økologisk marked i Norge

09.02.2009
- I Norge er vi i ferd med å få et betydelig økologisk marked. Verdien av den økologiske maten er nærmere 1 milliard på årsbasis. Sammenligner vi første halvår 2008 med første halvår 2006 har omsetningen på disse to årene nær blitt fordoblet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, på den store samling av Økoløft kommuner i Trondheim. Fylkene ble også utfordret til å konkurrere om å blir foregangsfylker.

 

 

Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister hos Godt Brød ved lansering av Økologisk handlingsplan (Oikos-bilde)

 

Ros til statsråden

-Oikos er veldig glad for at statsråden nå klart utfordrer produsenter til å legge om til økologisk drift og at han gir en god begrunnelse for hvorfor dette er viktig.  Vi har i Oikos drevet "overvåking" av hva statsråden har uttalt om økologisk matproduksjon og forbruk og opplever at han nå spiller en langt mer positiv og aktiv rolle enn for bare noen måneder siden, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Vanligvis har Norge forsøkt å være en nasjonal og internasjonal pådriver for gode miljøløsninger, det ser ut til at Brekk nå ser at økologisk landbruk er en viktig strategi på området.  Nå er det statsråd Erik Solheim som er sinken.

 

Utfordring

Landbruks- og matminister, Lars Peder Brekk utfordrer fylker og kommuner til å satse sterkere på økologisk matproduksjon. - Det økologiske toget går nå. Og vi satser på lokomotivene, sier Brekk.

På en samling i Trondheim i dag med 52 utvalgte kommuner og fylkesrepresentanter utfordres fylkene til å skissere hvordan de kan bli foregangsfylker på økologisk produksjon.

 

Trend av betydning

- Økologisk mat har nå for alvor blitt en trend av betydning, ikke bare internasjonalt, men også i Norge. I de store markedene i Nord Amerika og i Europa har veksten i omsetning av økologisk mat vært på mellom 10 og 15 prosent årlig siden 2004, sier Brekk.

Erik og Annes økologiske ku

Denne kua i Tingvoll bor i en Økoløftkommune!

 

Store regionale forskjeller

I dag har 151 kommuner over 5 prosent økologisk jordbruksareal, 61 kommuner har over 10 prosent, 
31 kommuner over 15 prosent og flere har passert 30 prosent.

- Dette viser at bønder som vil, får til økologisk matproduksjon. Med de siste årenes økning i omsetning av økologisk mat, er det åpenbart at norsk bønder må øke produksjonen, sier landbruks- og matministeren.    
 

Fylkene må konkurrere


Landbruks-og matministeren utfordrer nå alle fylker til å levere inn planer for å bli foregangsfylker for økologisk produksjon. - De som får foregangsstatus vil bli prioritert ved tildeling av fylkesvise midler. Dokumenterte resultater skal bli belønnet, sier Brekk.

- Foregangsstatusen skal henge høyt. Det er opp til fylkene selv å skissere hva slags utviklingsansvar og innsatsområder de kan ta for å bidra til at målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk kan oppnås på landsbasis. De som kan vise til best evne og realistiske tiltaksplaner innen økologisk produksjon og forbruk, vil kunne få foregangsstatus, sier landbruks- og matministeren.

 

Målet 15 prosent økologisk matproduksjon


- Målet om 15 prosent økologisk matproduksjon er landbrukspolitikkens mest konkrete mål, fastslår Brekk.  Økologisk matproduksjon berører mange av de viktigste spørsmålene vi har i vår næring, det være seg matsikkerhet, klima og miljø, dyrevelferd og helse. Den kompetansen økologisk produksjon og foredling kan bidra med kan bli avgjørende for hvordan vi tenker om flere av disse spørsmålene i fremtiden, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 

 Se også:

http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10952&wce=dokument

 

 

Se ellers saken på LMD sin hjemmeside der informasjonen over er hentet fra:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2009/feb-09/okologisk-maner-til-okokamp.html?id=545270

Annonsører

Samarbeidspartnere