Biedød: 1/3 av verdens matproduksjon i fare

12.05.2010
Så mye som 1/3 av all matproduksjon i verden kan være truet på grunn av at flere milliarder bier har dødd på verdensbasis de siste fire årene. I USA har over 1/3 av biene i landet ikke overlevd,- for fjerde år på rad. Forskerne vet ikke hva som er grunnene til den massive biedøden, men antar at bruk av sprøytemidler er en av hovedgrunnene, skriver The Guardian. Urix på NRK viste også et innslag om saken 11.mai.

Bier er viktige for verdens matproduksjon

Biene pollinerer mange matplanter og er derfor veldig viktige for mye mer enn honningproduksjon. Det er gjort ulike estimat på den økonomiske betydningen biene har, dersom man regner utfra 1/3 av verdens matproduksjon, gjør biene en jobb som er verdt ca. 260 milliarder kroner i den globale økonomien. Den britiske birøkterorganisasjonen BBKA skal bruke 80 millioner kroner på forskning, for å finne ut hvorfor det er så stor biedød i landet. Amerikanske forskere har funnet 121 ulike sprøytemidler i bier, voks og pollen, hvilket støtter teorien om at sprøytemidler er et nøkkelproblem.

 

- enda viktigere i utviklingsland

I mange utviklingsland, som for eksempel Zambia der Oikos- Økologisk Norge jobber med et utviklingsprosjekt, utgjør birøkting en viktig inntekt for mange av bøndene. De har problemer med at biene ikke tåler sprøytemidlene som brukes av andre bønder og opplever derfor stor biedød i noen områder, forteller prosjektleder Maiken Pollestad Sele i Oikos. Det er viktig å økologiskere landbruket for å unngå slike problemer, særlig bomullsproduksjonen er farlig for biene, sier hun. De bøndene som kombinerer økologisk birøkt, bomull- og solsikkeproduksjon opplever økte avlinger med opp til 60%, forklarer Sele.

 

bomullsknopp makro

Økologisk bomull klar til høsting i Zambia. Foto: Oikos

 

Norske forhold

Fagkonsulent Bjørn Dahle i Norges Birøktarlag sier at de følger situasjonen i USA og andre land nøye. Så langt er biedøden i Norge normal, ca 10% overlever ikke vinteren. Det finnes noen eksempler på problemer, men det er stor forskjell mellom USA og Norge både i landbruket generelt og birøkt spesielt. I Norge er det mindre problemer både med sprøytemidler og sykdommer, forklarer Dahle.  Likevel forventer han at dette kan bli et problem også i Norge - Med relativt åpne grenser er det likevel bare et spørsmål om tid før man må regne med at sykdomsbildet i Norge er mer likt det vi ser ellers i Europa. Vi må derfor være forberedt på at vi også i Norge kan oppleve økt bidød i framtida, sier Bjørn Dahle til Oikos - Økologisk Norge.

 

Økologisk birøkt

Norges Birøktarlag arrangerte kurs for birøktere som ønsker å drive økologisk, 8.-9.mai på Hvam i Akershus. Oikos - Økologisk Norge bidro med en introduksjon til økologisk landbruk generelt og det var tydelig engasjement for saken blant birøkterne. Forskjellen på økologisk og konvensjonell birøkt er ikke så stor, men de forskjellene som finnes er likevel viktige, sier Maiken Pollestad Sele, rådgiver i Oikos.

Noen av de viktigste forskjellene er:

  • pollen- og nektarkildene for biene må vesentlig være fra økologisk landbruk eller viltvoksende planter i en radius på 3 km rundt bukubene,
  • Det kan ikke være forurensingskilder som industriområder, motorveier o.l. innen en radius på 3 km fra bikubene,
  • Det er ikke tillatt å vingeklippe dronningene,
  • bikubene må være bygget i naturmaterialer. 

 

bikuber

Bikuber ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Foto: Oikos.

 

Sprøytemidler

Sprøytemidler er ikke bare en fare for bier. På høyre side i artikkelen fra The Guardian ligger linker til relaterte artikler, blant annet at sprøytemiddelbruk er knyttet til Parkinsons sykdom og at den britiske øko-organisasjonen, Soil Association, advarte om dette i 2008.

I Norge er det også forskning som viser at eksponering for sprøytemiddelbruk medfører fare for mennesker, blant annet fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt ((STAMI), Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister som har undersøkt utbredelsen av kreft blant ca. 320 000 barn av norske bønder i perioden 1952-1991. Undersøkelsen viser følgende:

  • Bruker foreldrene kjemisk-syntetiske sprøytemidler øker sjansen for at barna får kreft de første leveårene.
  • For gårder med fruktdyrking eller drivhus/veksthus er risikoen fordoblet. Tendensen er tydeligst for barn født etter 1980. Sterkest sammenheng mellom sprøytemidler og kreft ble funnet for noen typer hjernesvulst.

 

Les artikkelen i The Guardian


Innslaget på NRK Urix er dessverre ikke tilgjengelig lenger.

Annonsører

Samarbeidspartnere