Bioforsk la grunnlaget for økologisk landbruk i Ukraina

26.10.2011
Ukraina har fem ganger større økologisk landbruksareal enn i Norge. Det er en vekst i antall produsenter og det er stadig større bredde i hva som produseres, forteller Eugene Milovanov, som er leder for den økologiske organisasjonen i landet. Nå er det ikke bare de store eksportretta gårdsbrukene som produserer økologisk, det finnes også lokal økomatomsetning og opplegg med bondens marked i byene.
– Grunnlaget for denne økologiske veksten lå i et samarbeid vi hadde med Bioforsk Økologisk og Liv Birkeland rundt 2008, forteller han i samtale med Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Milovanov Eugene er leder i den ukrainske økologiske landbruksorganisasjonen som har stått i front for stor økologisk vekst i landet. Han retter en stor takk til Bioforsk Økologisk på Tingvoll og Liv Birkeland (første bilde), som tidligere jobbet der, for viktig starthjelp. Bildet av Liv Birkeland er fra Ren Mat.

 

Småskrift fra Tingvoll ble russisk guide til økologisk landbruk

Gjennom dette samarbeidet ble det laget et småhefte på russisk, om hvordan drive økologisk landbruk. Dette ble tilpasset ukrainske forhold og kopiert opp og brukt. I flere år var dette det viktigste informasjons- og motivasjonsmaterielle vi hadde og var grunnlaget for den veksten som har kommet, forteller Milovanov Eugene.  I 2009 er det økologiske arealet i Ukraina 2 701 930 dekar fordelt på 121 produsenter, mot 570 865 dekar i Norge i 2010 fordelt på 2800 produsenter.

 


Uforglemmelig

-Ja, det oppdraget i Ukraina var uforglemmelig, forteller Liv Birkelan. Foranledningen var at jeg hadde fått oversatt manus av Bioforsk Økologisk sitt småskrift om økologisk landbruk til russisk, og sendte det til Eugene Milovanov.

Eugene brukte manus, endra det litt, satte inn bilder og fikk trykt det opp i imponerende mange eksemplarer. Så ble jeg invitert til å holde foredrag på en konferanse i Kiev, med mange internasjonale storheter fra øko-bevegelsen. Det var deltakere fra en haug med tidligere sovjetstater som Hviterussland, Aserbadsjan, Georgia og de baltiske statene. Alle fikk småskriftet på russisk. Det var stor stas. Det jeg tror de likte med småskriftet var at det var enkelt og direkte. I disse landene var de vant med at landbruksveiledning var høytsvevende og akademisk, forteller hun.

 

Ønsker oppfølging fra Norge

Liv Birkeland har fortsatt kontakt med Eugene Milovanov, som også har kontakt med Oikos - Økologisk Norge om mulige samarbeidsprosjekt for videreutvikling i Ukraina.

- Han har et enormt nettverk og jeg tror han har noe med det meste som skjer i Ukraina på øko-sida, sier Liv Birkeland.

- Jeg fikk også med meg en fantastisk fin tur på landsbygda i Ukraina. Det gjorde inntrykk, forteller hun til slutt.

 

Her finner du link til hjemmesiden til den økologiske organisasjonen i Ukraina (Organic Federation of Ukraine). En del av informasjonen er på engelsk.

Annonsører

Samarbeidspartnere