Bioforsk Økologisk korrigerer Bioforsk

26.02.2009
- De fleste undersøkelser gjort i Europa viser bedre resultater med hensyn til bærekraft for økologisk jordbruk sammenlignet med konvensjonelt, uttaler Bioforsk Økologisk.
Landbruksminister Lars Peder Brekk mener kritikken fra Bioforsk av økologisk landbruk ikke stemmer med hovedinntrykket fra internasjonal forskning.

Hovedårsaken

Undersøkelser av ulike sider ved et bærekraftig landbruk, som energi- og ressursbruk, klimagassutslipp, biologisk mangfold, jordfruktbarhet og forurensning er utført,

Hovedårsakene til dette er at det konvensjonelle jordbruket gjennomgående har en mer intensiv og ensidig drift, et større overskudd av plantenæringsstoff, bruker mer energi og kjemiske sprøytemiddel. Stor næringstilførsel øker faren for forurensing med fosfor og nitrogen og utslipp av lystgass (N2O - en av drivhusgassene som bidrar til global oppvarming). Kjemiske sprøytemidler kan gi skadelige rester i vann, jord og levende organismer. Ensidig og intensiv drift kan redusere det biologiske mangfoldet.

 

Artikkelen er forfattet av rådgiver Mona Ringnes, seniorforsker Sissel Hansen og direktør Turid Strøm, Bioforsk Økologisk


Artikkelen finner du her:

 http://www.agropub.no/index.gan?id=7714&subid=0


Landbruksminister Lars Peder Brekk uttaler til Aftenposten 26.02:


Unyansert bilde

-Resultatene fra Bioforsk baserer seg på ett forsøk. Det blir for unyansert og gir ikke hele bildet av faktagrunnlaget. Utallige forsøk i verden viser noe annet. Vi er nødt til å drive økologisk produksjon i fremtiden, sier landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

Han viser blant annet til undersøkelser i Sveits og Nederland som viser at økologisk produksjon gir 18 prosent lavere utslipp pr. produserte enhet.

 

Griper ikke inn

Brekk sier økologisk landbruk er nybrottsarbeid som stiller faglige krav til agronomen, og som er med på å korrigere konvensjonelt landbruk. Han sier også at økologisk mat er et folkekrav, salget av økologisk mat i Norge øker for hvert år.

- Er det da noe i undersøkelsen fra Bioforsk som er nyttig å ta med seg videre?

- Vi må bli flinkere til å produsere økologisk. Det vil si å ha en mest mulig effektiv og høyest mulig produksjon pr. enhet. Plantene må få det de trenger av næringsstoffer, men heller ikke mer.

 

Her er link til oppslaget i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2947700.ece

 

Annonsører

Samarbeidspartnere