Biogass er ingen helhetlig løsning

08.05.2009
Bellona foreslår i sin klimaplan for norsk landbruk å bruke husdyrgjødsel til biogass.
- Dårlig økologi og dårlig klimapolitikk, kommenterer Berit Swensen, klimarådgiver i Oikos til Nationen 8. mai, og mener karbonlagring i jord er bedre klimapolitikk.

Av Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no


I klimaplanen som miljøorganisasjonen Bellona presenterte denne uka, spiller landbruket en sentral rolle. Og midt i denne rollen står bruk av husdyrgjødsel til biogass. Planen til Bellona er å samle opp husdrygjødsel og avlingsrester, utvinne biogass av det, og bruke resten til gjødsel.


Dårlig økologi
Bellona mener dette er god økonomi for bonden og god klimapolitikk. Oikos mener dette er dårlig økologi og dårlig klimapolitikk.


- Bellona mangler et helhetlig perspektiv. Deres plan kan kanskje ha noe for seg på steder der det er så mye møkk at det er et problem i dag. Men det er en dårlig langsiktig strategi, fordi det karbonet som er i husdyrgjødsla vil ha større klimaeffekt om det tilføres jorda og bidrar til å bygge humus, sier Berit Swensen til Nationen.


Lagring av karbon i jord

Swensen skriver en rapport for Oikos hvordan økologisk landbruk kan bidra til å redusere klimaeffektene.

- Vi ser at der jordbruket har mest å hente, er å dreie fokus til hvordan man kan oppnå mer lagring av karbon i jord. Det har i tillegg positive ringvirkninger i form av mindre nitrogenbruk i landbruket. Enorme utslipp av nitrogen er et av hovedproblemene i landbrukets miljøprofil, sier Swensen.


Integrert husdyr- og planteproduksjon
- De har et ensidig og snevert syn på energi, som er med på å sementere dagens uheldige landbruksstruktur. Skal man få nyttet gjødsla på en god måte, mener vi det er viktig å tenke en annerledes landbruksstruktur, hvor husdyr- og planteproduksjon er integrert.


Energirådgiver Tone Knudsen i Bellona hevder i Nationen at biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er det beste enkelttiltaket for å redusere klimagassutslippene fra landbruket. Bellona har ikke tatt noe standpunkt for eller mot økologisk landbruk i klimasammenheng fordi de mener det mangler kunnskap.


Oikos er ut fra en økologisk tankegang ingen prinsipielle motstandere av biogassproduksjon, men mener at denne må baseres på avfallsressurser fra for eksempel husholdninger og næringsmiddelindustri, og i hovedsak ikke på husdyrmøkk.


Lenker
>> Vil redde verden med møkk - Nationen 7. mai 2009
>> Bellonas klimaplan

>> Oikos' klimaprosjekt: Økologisk jordbruk og klima - potensial og begrensninger
>> Low Greenhouse Gas Agriculture - FAO (May 2009)

  

Annonsører

Samarbeidspartnere