Blå-grønt valgresultat

11.09.2013
Blått, gult, grønt. Hva har de nye makthaverne sagt om økologisk mat og landbruk - og hva har de ikke sagt?

- Vårt mål er at de borgerlige vil arbeide for en økologisk bærekraftig matproduksjon i Norge, og gi økologisk landbruk gode rammevilkår, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

KrF og Venstre med tydelige mål
KrF og Venstre har vært tydelige på sine mål for økologisk landbruk.
- Vi går ut fra at de holder fast på disse målene i regjeringsforhandlingene, slik at vi kan opprettholde trøkket i satsingen på økologisk produksjon og forbruk her i landet, sier Andersen.

- Vi er selvsagt også spente på hvilket parti som skal styre landbruks- og matdepartementet, uttaler Andersen.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har gitt uttrykk for at valgfrihet er viktig og at markedet skal styre. Selv om de har uttrykt skepsis til dagens tilskuddsordninger til økologisk produksjon, har de også klart uttalt at de ikke nødvendigvis vil fjerne disse tilskuddsordningene.

Kutte moms

Venstre og KrF er mer positive til å bruke virkemidler for å styrke det økologiske landbruket og forbruket. Venstre har programfestet et mål om 17 prosent økologisk innen 2020, og å kutte momsen på økologisk mat, frukt og grønt.

Partileder Trine Skei Grande i Venstre har uttalt at for dårlige virkemiddel er årsaken til at det ikke blir produsert mer økologisk mat i Norge.

KrF-representant Rigmor Andersen Eide har uttrykt at det er viktig at det offentlige går foran og kjøper inn økologisk mat.

Importvernet viktig

- Tollvernet er en grunnstein for norsk landbruk, inkludert norsk økolandbruk. Dette håper vi den nye regjeringen erkjenner. Samtidig ønsker vi en dreining av landbrukets virkemidler for å stimulere miljøvennlig matproduksjon, uttaler Andersen.

Oikos vil selvsagt fortsette arbeidet med å fremme bærekraftig økologisk matproduksjon, selv om det skulle vise seg at ei kommende regjering ikke har like ambisiøs politikk for økologisk mat og landbruk som den rød-grønne vi hadde.

Virkemidler er god blå-grønn-gul politikk

- Mange etterspør mat uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer, og vi håper den nye blå-grønn-gule-regjeringa tar befolkningas ønsker på alvor.

- Problemet i Norge er at økomarkedet fortsatt er svært umodent, og at tilbudet på langt nær ivaretar etterspørselen etter økologisk mat. Derfor trengs sterke statlige virkemidler for å legge til rette for at forbrukeren får det de etterspør. Dette vil også være god blå-grønn-gul politikk, avslutter daglig leder Regine Andersen.

Les mer om partienes politikk for økologisk mat og landbruk:

>> Hva mener de politiske partiene om økologisk landbruk? 27.08.2013

Annonsører

Samarbeidspartnere