Bli med på Oikosaksjon for mobilt slakteri!

21.05.2008
Firmaet Mobilslakt AS slakter dyrene der de er. Dette er dyrevern og økologi i praksis - og som gir de beste råvarene.
For å fortsette trenger Mobilslakt 150 000 kroner til ei kjølevogn. Oikos tar med dette initiativ til en kronerullingsaksjon for å finansiere denne kjølevogna, og oppfordrer alle dyre- og økovenner til å bidra med 300 kroner hver.

Kortreist mat
Slaktebilen har nå erfaring fra to sesonger med slakting på Vestlandet. Mobilslakt AS ser at de som har brukt slaktebilen vil bruke den igjen. Produsentene ser at slaktebilen er et viktig verktøy for konseptet kortreist mat av utmerket kvalitet fra ustresset råvare.

Ei slik kjølevogn til 150 000 kr trenger Mobilslakt AS. Ei slik kjølevogn til 150 000 kr trenger Mobilslakt AS.


Dyrevelferd

Dyrevelferden er ivaretatt på beste måte og produsenten kan selv bestemme over egen produksjon fra dyrenes fødsel til de avlives i sitt nærmiljø. Deretter får produsenten også total styring med kjøling, modning og bearbeiding, om det er ønsket.

"Vi ser at verdiskapingen ligger i at vi har kontroll med hele produksjonen i hele verdikjeden."

Det satses aktivt i flere av nettverkene for å få utnyttet slaktebilen enda bedre. Det har vært rift om kjøttet og bøndene er optimistiske. Slaktebilen er Debio-godkjent.

Større enn 100 kg
- Vi har unike erfaringer fra tiden vi har drevet og ser fremover for å kunne tilpasse erfaringene fra pilotbilen til et konsept som kan slakte større dyr enn dagens begrensning på ca 100 kg slaktevekt, uttaler Torill Malmstrøm, veterinær og daglig leder i Mobilslakt AS.

Tilsagn om midler
Mobilslakt har tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge på 1,5 millioner kroner, men forutsetningen for å utløse disse midlene er å reise 1 million friske penger. Det har vært jobbet, og jobbes fortsatt med utvidelse av egenkapitalen.

Trenger kjølevogn
Mobilslakt AS har fått inn 250 000 kroner i en aksjeemisjon som ble avsluttet i begynnelsen av mai, men trenger nå 150 000 kr til å kjøpe en kjølevogn. Dette vil gjøre slaktinga mer effektiv og øke sannsynligheten for forretningsmessig lønnsom drift. 

Kronerulling
Oikos oppfordrer med dette alle som ivrer for kortreist mat av høy kvalitet, og for best mulig dyrevelferd til å bli med på kronerulling for kjølevogna.

- Det er strategisk viktig for økologisk landbruk at et slikt tilbud blir utvidet slik at flere produsenter kan dra nytte av dette unike tilbudet. Dette er kortreist mat i praksis. Dette gavner både bonden, forbrukeren og dyrene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

- De store aktørene viser så liten interesse på dette området, at det er et stort behov for et slikt alternativ som Mobilslakt er. Jeg har nå sendt et bidrag og vil oppfordre alle økovenner, Bondelaget og Småbrukarlaget til å gjøre det samme, avslutter Andestad.

Støtt Norges eneste økologiske mobile slakteri!

Sett inn et beløp - stort eller lite - på kontonummer 5081 07 73909.
Adresse: Mobilslakt AS, Brandstadveien 436, 1540 Vestby.
Merk overføringa med kronerulling kjølevogn.


Kontakt Torill Malmstrøm, daglig leder i Mobilslakt AS for mer informasjon.

Les mer om Mobilslakt AS
>> www.mobilslakt.no


Kjølevogna på innsida.  
Slik ser kjølevogn ut på innsida - med hengebane.

Annonsører

Samarbeidspartnere