Bli med på skolehageseminar!

12.01.2016
I slutten av januar går det årlige skolehageseminaret av stabelen, som i år arrangeres av Norges skolehagelag. Programmet er spekket med interessante foredrag og aktiviteter.

– Med så mange spennende foredragsholdere forventer vi stor deltagelse og stort engasjement, sier Kirsty McKinnon. Hun er medarrangør i år, rådgiver i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og forfatter av blant annet boken Kjøkkenhage, dyrk økologisk - for norsk klima (2011).

Det er stor bredde i temaer på seminaret, og deltagerne har muligheter for å lære litt om mye.

– Noen av innleggene gir svar på hvorfor skolehage er viktig, andre gir inspirasjon om hvordan tema i skolehagen kan brukes i undervisningen, sier hun.

Hun mener skolehageseminaret passer for alle som har tilknytning til barnehage eller skole og for de som rett og slett er interessert i skole- eller kjøkkenhager. Økologisk produksjon og forståelse vektlegges.

– Skolehagen er en helt sentral og velegnet arena for å undervise i økologiske prosesser, skape forståelse av kretsløp og av dyrking av sunn mat, sier McKinnon.

– Et hovedformål med en skolehage er å gi grunnleggende kunnskaper om dyrking og bruk av matvekster. I læreplanene gis det utfyllende beskrivelser av hvilke ferdigheter som elevene skal ha. Men den mest elementære av dem alle, nemlig det å kunne dyrke egen mat, er ikke med. I en skolehage kan du lære dette og samtidig knytte kunnskapene til en rekke andre ferdighetsmål i ulike fag, understreker hun

Påmeldingsfristen for seminaret er 25. januar. For mer informasjon, se her.
Norges skolehagelag

Tekst: Emma Gerritsen
Foto: Norges skolehagelag

Annonsører

Samarbeidspartnere