Bokomtale: Jorden vi spiser

12.06.2013
Aldri før i vår historie har vi produsert så mye mat i verden - og så billig. Samtidig går nesten en milliard mennesker sultne til sengs. Dette paradokset er tema for boka "Jorden vi äter".

Et supermarked har om lag 50.000 ulike produkter, vi har tilsynelatende uendelig mange valg. Men realiteten er at maten vår er stadig mer monoton - laget av bare en håndfull matvekster som dyrkes industrielt.

Historien om hvordan maten vår produseres går fra maisbønder i Zambia som kun har muskler som sin energikilde, til intensive veksthus i Nederland, fra luksusrestauranter i Mumbai til forfatternes egne kjøleskap.

Forfatterne av den svenske boka besøkte indiske landsbyer truet av jorderosjon, deltok i gambling på Chicago-børsen, fulgte den ekspanderende produksjonen av storfekjøtt og soya i Amazonas og reiste gjennom den utdøende landsbygda i Illinois.

"Jorden vi äter" forteller hvordan jordbruket former vår verden og maten vi spiser - og hvordan jordbruket har blitt formet av fossilt brensel, mekanisering og stadig økende global konkurranse.

Landbruket blir mer og mer likt andre, moderne industrier, hvor forskjellige komponenter er produsert på forskjellige steder, ofte i ulike land, og hvor komponentene til slutt settes sammen i store fabrikker – kyllingfabrikker eller gigantiske pizzabakerier. Men landbruk er ikke som en hvilken som helst annen industri, det er grunnlaget for vår egen og planetens helse.

Boka snakker til leseren gjennom folk og bilder, gjennom besøk på gårder, på børsen, i naturreservater, på forskningsinstitutter og restauranter på alle fem kontinenter. "Jorden vi äter" har en tydelig vinkling uten å forenkle eller bli demagogisk.

Boka ble publisert av den svenske Naturskyddsföreningen i desember 2012 og kan bestilles hos dem. På tre måneder ble den solgt i 16.000 eksemplarer.


Les mer om boka her:

På engelsk:
>> http://gardenearth.blogspot.se/p/keep-your-ear-to-ground.html

På svensk:
>> http://tradgardenjorden.blogspot.no/p/jorden-vi-ater.html

Annonsører

Samarbeidspartnere