Bondelaget mer økologisk

18.02.2009
Produksjonen av økologisk mat må øke i tråd med de politisk vedtatte målsettingene, slår styret i Bondelaget fast.
- Det kan løfte tempoet i omleggingen om Bondelaget nå legger organisasjonsmessig trykk på å få opp volumet i økologisk produksjonen, sier Reidar Andestad i Oikos.

Økologisk landbruk: Produksjon i tråd med målsettingene

En rapport som ble lagt fram i styret til Bondelaget konkluderer med at kompliserte regler og mangel på kunnskap og informasjon er en viktig årsak til at bønder gir seg med økologisk produksjon.

Rapporten om  frafall av økologiske bønder fra NILF og Bioforsk Økologisk var en viktig grunn til at Bondelaget satte ned en arbeidsgruppe for å se på dette og flere andre forhold rundt økologisk produksjon.


Bakgrunn for jordbruksoppgjøret

Arbeidsgruppa som har laget rapporten har vært ledet av styremedlem i Norges Bondelag, Jens Edvard Kase fra Østfold. Rapporten skal nå sendes ut til fylkeslaga i Norges Bondelag, og innspil på rapporten vil eventuelt bli tatt med i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.

 

Oppfølging i Bondelaget

Bondelagsstyret slår fast at hovedansvaret for oppfølging bør ligge til Bondelagets miljø- og kvalitetsutvalg. Samtidig skal mandatene for alle de faste utvalgene i Bondelag bli gjennomgått for å sikre at økologiskproduksjon blir ivaretatt i utvalgene som skal gi råd til styret i Norges Bondelag.

 

Økologiske medlemmer kartlegges

Arbeidsgruppa foreslår også at medlemmer i Norges Bondelag som driver økologisk kartlegges gjennom registrering i medlemsregisteret. - Dette vil synliggjøre hvor mange medlemmer i Norges Bondelag som driver økologisk og bevisstgjøre administrasjon, tillitsvalgt, andre medlemmer og omverdenen om at Bondelaget har mange medlemmer som produserer økologisk.


Informasjonen om Bondelagets vedtak er hentet fra http://www.bondelaget.no/

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere