Bondelagets manglende økomelk-jubel

13.09.2010
Gi økomelka en sjanse, skriver Nationen på lederplass. Her følger teksten i lederen: I begynnelsen av forrige uke beskyldte landbruksminister Lars Peder Brekk dagligvarekjedene for at de priser økologisk mat for høyt. Det skjedde i et intervju med TV2. Følgelig skulle vel jubelen stått i taket noen dager etterpå, både i departementet og ellers i bondekretser som ønsker mer salg av økologiske varer.

Leder i Norges Bondelaget, Nils T Bjørke, gir ingen ros til Coop for stor satsing på øko-melk, men kritikk fordi melken selges for billig. Nationen har laget lederartikkel om dette fenomenet.

 

  Da annonserte Coop at kjeden vil kaste seg inn i markedet for økomelk. Kjeden starter en kampanje der Coops egen merkevaremelk selges like billig som vanlig melk, selv om den er økologisk, og følgelig dyrere i produksjon.

 

Du kan trygt slå fast at jubelen aldri kom.  At Tine, som utsettes for konkurranse, reagerer pottesurt, er forståelig.  Men hva skal vi si når bondelagslederen kjøper Tines argumentasjon med hud og hår? Bondelaget organiserer jo vitterlig både økobønder og - går vi ut fra - de bøndene som leverer til Coops meieri på Røros.  Vi trodde også Bondelaget mente noe med alle sine vakre ord om økosatsing.

 

Vi er ikke naive.  Vi ser at Coop nå skviser sine egne marginer for å fremme sitt eget melkemerke.  Vi skjønner faren for at dette, med tiden, kan presse prisen til bøndene som leverer melka.  Slik sett, er økomelka lik resten av de egnemerkevarene (emv) som kjedene kjører fram - og som de ganske åpenbart kryssubsidierer. Dette er et kjempeproblem for merkevareleverandører som Tine, Nortura og Orkla. Men virkningen for bøndene er mer langsiktig, hvis den overhode kommer.

Vi synes derfor Bondelaget bør overlate de sure reaksjonene til Tine, og la dem finne ut hvordan de møter konkurrenten. Bondelaget bør i denne saken tenke på de medlemmene som driver økologisk melkeproduksjon.  Det betyr å gi Coop en sjanse. Kanskje resultatet faktisk kan bli en giv for økomelka samlet sett?  Det er jo målet, påstås det.  Og den som vil nå målet, må være villig til å ta i bruk noen midler også.

 

Teksten over er hele Nationen sin lederartikkel 13.09

 

Vurdering av Bondelagets utspill fra Oikos - Økologisk Norge

Det er viktig at melkeprodusentene vet at Coop-melka kjøpes fra Tine Råvare, og tappes på Rørosmeieriet hvor Tine har en eierandel på ca 11 %. Mange har vært bekymret over den lave anvendelsesgraden av økomelka. I mars 2010 stoppet derfor Tine i realiteten inntaket av nye økomelkprodusenter. Oikos har gjentatte ganger utfordret Tine til mer offensiv markedsføring av økomelkprodukter.  

- Vi har dessverre sett lite av offensiv satsing fra Tine de siste årene. Coops satsing muliggjør at en større andel av økomelka blir brukt til økologiske produkter, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Når det gjelder Bondelagets reaksjon, sier han at den har vakt overraskelse og skuffelse i økoprodusentmiljøet og at Oikos vil ta dette opp med Bondelaget i et eget brev.

Annonsører

Samarbeidspartnere