Bønder + humler = sant

26.02.2015
Humlene trenger bøndene, og bøndene trenger humlene. Hva bønder kan gjøre - og hva de får igjen - var tema for det første kurset for bønder som vil bedre vilkårene for humlene våre.

– Med fullt lokale, god stemning, rikelig med spørsmål og deling av erfaringer, er vi godt fornøyde med det første kurset vi har holdt for bønder, sier Toril Mentzoni i La Humla Suse.

Hun ser frem til mange flere kurs om det viktige samspillet mellom humler og gårdbrukere.

Kløver og humler

Mandag 23. februar ble det arrangert humlekurs og rødkløverseminar for bønder i Østfold i regi av Oikos, La Humla Suse og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells.

Det var en god blanding av både økologiske og konvensjonelle bønder på kurset, hvor noen dyrket rødkløver allerede, mens andre var ute etter å lære mer om samspillet med humlene og hvordan de bedre kunne legge til rette for humler på sin gård.

humle None.full

Hjelp humlene!

Humlene behøver nå ekstra hjelp av hensynsfulle bønder og hageeiere. – På begynnelsen av 1800-tallet var det 95 % av totalt areal som var relativt blomsterrik mark, mens i dag er det kun 5 % igjen, forklarer humleekspert Roald Bengtson i La Humla Suse. Det er særlig de langtungede humlene som er utsatt i Norge. Disse artene har særlig god nytte av at bøndene dyrker blant annet rødkløver.

Andre årsaker til at humlene er under press, er en gruppe av sprøytemidler mot skadeinsekter, kalt neonikotinoider. Dette er midler som er ekstremt giftige for insekter og som transporteres gjennom hele planten og dermed finnes igjen i alle plantedeler, også nektar og pollen. De brukes fortsatt, også i Norge.

Ifølge ny forskning kan slike stoffer trolig redusere produksjonen av dronninger i et humlebol med 80 % på ett år. Hovedgrunnen er at arbeidernes evne til å finne veien hjem igjen til bolet reduseres, sier Bengtson.

Oikos har ved flere anledninger uttrykt stor bekymring for neonikotinoid-sprøytemidlene. De er fortsatt i bruk i Norge. Les mer om dette her.

Trenger mange arter

Bøndene trenger også humlene, og vi trenger mange ulike arter av humler. For mange plantearter som er avhengige av insektpollinering, er det viktig med gode bestander av flere arter humler.

– Humler er ofte den viktigste gruppen av naturlige pollinatorer hos oss, kan Mentzoni fortelle.

Langtungete humler, slik som åkerhumle, enghumle og hagehumle, er viktige for planter som blomstrer senere på året og har blomster med dype og trange kronrør. Eksempler på dette er rødkløver og flere andre planter i erteblomstfamilien.

- For å få god frøavling av kløver og andre viktige fôr- og mat-planter behøver man humlenes pollineringstjeneste, sier Toril Mentzoni fra La Humla Suse.

Hun oppfordrer både bønder og hageeiere til å legge til rette for humlene.

Annonsører

Samarbeidspartnere