Bredt krav om nei til GMO-mais

27.01.2010
En rekke organisajsoner krever at regjeringen ved Miljøverndepartementet sier nei til GMO-mais.

For over halvannet år siden anbefalte Direktoratet for Naturforvaltning åpning for import av to typer genmanipulert mais, NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer Crop Science. Siden det har saken ligget hos Miljøverndepartementet.

 

Sammen med 18 andre organisasjoner er Oikos med på et felles brev til miljø- og utviklingsministeren med klar beskjed om å si nei til import av genmanipulert mais.

 

Organisasjonene som har engasjert seg er Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Hverdag, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Kvinne- og familieforbund , Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Norges Naturvernforbund, Oikos - fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk, Utviklingsfondet og Spire - Utviklingsfondets Ungdom

 

Les brevet her.

Annonsører

Samarbeidspartnere