Brekk holder regionale samråd om ny landbruksmelding

04.02.2010
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterer til seks regionale samråd i forbindelse med ny landbruks- og matmelding (Stortingsmelding). Det er 10 år siden sist ei slik melding ble laget. Meldinga forventes klar våren 2011, og innspillene tas i mot i vår og tidlig høst 2010.

- Det er viktig å spille inn til meldingsarbeidet slik at økologisk landbruk og matproduksjon får gode politiske rammevilkår i årene framover, uttaler fagsjef Jon Magne Holten i Oikos.

Statsråd Lars Peder Brekk. Foto:LMD

Muligheten for region- og lokallag (og andre) til å spille inn er nå

Oikos har nå en gyllen mulighet til å fremme våre politiske saker slik at disse blir tatt med i prosessen. En av mulighetene for region- og lokallag til å bli hørt er under de regionale samrådene i februar og mars. Samrådene vil bli arrangert som heldagsmøter med oppstart på morgenen. Møtene er åpne for alle interesserte.

 

Seks regionale samråd

Det vil bli holdt følgende seks regionale samråd. Jeg har tillatt meg å sette opp aktuelle region- og lokallag som bør delta de ulike stedene.

Region 

Tid 

Sted - Oikos region- /lokallag i distriktet 

Agder og Telemark

23. februar

Kristiansand - Oikos Agder / Oikos VeTeBu / Oikos Rogaland

Nord-Norge 

2. mars

Tromsø - Oikos Nord

Vestlandet

5. mars

Bergen - Oikos Vest / Oikos Rogaland

Innlandet 

8. mars

Lillehammer - Oikos Innlandet / Oikos Solør økologiske landbrukslag

Oslofjord-regionen

23. mars

Drammen - Oikos VeTeBu / Oikos Øst

Trøndelag

26. mars

Trondheim/Værnes - Oikos Midt-Norge / Oikos Trh. og omegn / Oikos Innherred

Les hele saken hos LMD her

  

 

Tema som foreslås tatt opp er:

 • En bærekraftig landbruks- og matproduksjon må bygge på de økologiske prinsippene: økologi, helse, varsomhet og rettferdighet
 • Grunnleggende må være at jordbruket baseres på lokale ressurser, kretsløp og naturlige biologiske prosesser for å produsere tilstrekkelig med mat av høy kvalitet på lang sikt
 • Høg jordfruktbarhet og organisk materiale i jord er sentralt - hva skjer i Norge i dag?
 • Biologisk mangfold - vekstskifte, sortsmangfold er viktig - dette er viktig i lys av de kommende klimaforandringene
 • Hva med kraftfôrimportentil Norge?
 • Hva med kjøttforbruket i Norge?
 • Bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler må fases ut på sikt i landbruket, og forbys snarlig i privathager
 • Det må settes strengere krav til sprøytemiddelrester i maten
 • Er kanaliseringspolitikken med sine uheldige miljøkonsekvenser og muligens tvilsomme distriktseffekter på tide å revurdere?
 • Dyrevelferden må bedres kraftig - særlig i det konvensjonelle fjørfe- og svineholdet
 • Bruken av utmarksbeite er en viktig ressurs som må utnyttes bedre - som fôrressurs og for kulturlandskapet
 • Deres egne innspill!

 

Oikos oppfordrer region- og lokallag til å ta utfordringa og stille opp rundt omkring i deres regioner for å fremme de politiske rammevilkårene for økologisk mat og landbruk og en mer bærekraftig matproduksjon!

 

Oikos-sekretariatet kommer i tillegg til å spille inn til Landbruks- og matdepartementet gjennom et eget møte i mars/april.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere