Brekks vurdering av forbrukertrender

13.01.2011
-Etter om lag 15 år med mobilisering og utviklingstiltak framstår matnasjonen Norge nå mer som en helhet. Veksten i matspesialiteter har gitt et større matmangfold for forbrukeren, samtidig som tilgjengelighet, høg selvforsyningsgrad, mattrygghet og matkvalitet er ivaretatt. Men samtidig er det fortsatt slik at husholdningsstruktur, disponibel inntekt, globalisering og nye trender når det gjelder livsstil, er faktorer som er med på å skape og utvikle nye trender på matområdet, sa statsråd Lars Peder Brekk i foredrag for Fagforum for Mat og Drikke i Måltidens Hus i Stavanger onsdag

 Økologisk smør fra Rørosmeieriet bør ha gode sjanser til å vokse enda mer i markedet, på linje med andre produkter med lokal og økologiks mat, ut fra Brekks vurdering av forbrukertrender i Norge blant annet basert på tall fra Nielsen Norge.  Foto: Oikos

Statsråd Lars Peder Brekk tror på framgang for de ekte råvarene.  Foto:  LMD

Markedet vil ha de ekte varene

I dette bildet ser det imidlertid ut til å være god plass til helse, nytelse, kvalitet, mangfold og inspirasjon, det vil si det som av trendanalytikere defineres som "bærekraftige trender". Andre stikkord er at markedet etterspør det ekte, det naturlige, det opprinnelige og at de vil ha verdi for pengene. Dette er trender som skaper et marked for matspesialiteter som for eksempel mat med lokal identitet. 

 

Ja til lokalmat og til økologisk mat

Undersøkelser gjort av Nielsen Norge i 2009 viser at 46 prosent av forbrukeren svarer at de aktivt forsøker å kjøpe lokal mat, mens 21 prosent søker etter økologisk mat. Lokalprodusert mat vil derfor få økt oppmerksomhet, og mat som håndverk blir stadig viktigere.  

- Dette stemmer med vårt intrykk, sier markekdssjef i Oikos - Økologisk Norge, Kristina Alnes.  Kombinasjonen av lokalmat, med sin forankring, og økologisk mat, med sin renhet, gir ekstra muligheter i markedet.  Hun viser til produktene fra Rørosmeieriet som eksempel på slike produkter.  I tillegg har disse produktene en ettertraktet smak, sier hun.

Spenningen mellom fastfood og sunne produkter

-Flere forbrukere vil være opptatt av enkle løsninger. Men samtidig som fastfood markedet vil vokse, vil også markedet for sunne produkter øke og bli enda sunnere, i følge trendbyråene. Konklusjonen min er derfor at det både vil være rom for volum- og standardvarer i nasjonal distribusjon og en videre utvikling av matspesialiteter og matmangfold, sier Brekk

 

Påvirkes av global utvikling

Samtidig må vi forvente at de økte utfordringene knyttet til verdens totale mat- og energiproduksjon vil påvirke både interessen for og etterspørselen etter norsk mat.

 

Dette er utdrag av tale som landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hadde på Fagforum for Mat og Drikke i Måltidens Hus i Stavanger onsdag.

 

Her kan du lese hele talen på hjemmesiden til LMD der han også vurderer verdiskapingsprogramet for mat.

Annonsører

Samarbeidspartnere