Brev til deg

11.11.2009
Vi har skrevet brev til deg. Brevet skapte først stopp i kopimaskinen, så gikk det bra. Vi har pakket det på dugnad. Nå er det frankert og levert på posten. Følg med i en postkasse nær deg!

Her er en del av oss på Oikos kontoret i Grensen 9b som pakker brev til deg. Fra venstre Yahel Blystad, Jon Magne Holten, Mette Bogen (stående), Kersti Mathiassen, Olga Godlevska, Maiken Pollestad Sele (stående) og Idun Leinaas.  Foto Reidar Andestad 

Kristen Ulstein er styreleder i Oikos, her fra åpning av fagseminar i Oikos sist helg.  Foto Oikos.

 

Viktig å ha deg som medlem

Det er viktig for Oikos å ha deg som medlem som støtter de økologiske verdiene.  Medlemmene gir oss tyngde og mulighet for større aktivitet.  Nå er brevet om medlemskontingent for 2010 ute. Vi håper du vil fornye ditt medlemsskap og støtte arbeidet for et mer økologisk samfunn!  Takk for din støtte!

 

Er du ikke medlem får du dette tilbudet:

Bli medlem nå og få resten av 2009 på kjøpet for medlemskap i 2010!

 

Som medlem i Oikos støtter du

 • Den eneste organisasjonen i Norge som fremmer både produsentenes og forbrukernes interesse i forhold til økologisk landbruk og mat
 • Spredning av informasjon om økologisk matproduksjon i samfunnet
 • Arbeidet med å bedre rammevilkårene for økologiske bønder/ matprodusenter
 • Arbeidet for økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk
 • Rekruttering av produsenter til økologisk landbruk
 • Etablering av Oikos som organisasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • Vårt utviklingsprosjekt for småskala bønder i Zambia, sørlige Afrika (se mer info under prosjekter og ODISSA)
 • Arbeid med informasjon om og videreutvikling av økologiske tekstiler

 

Hvilke fordeler har du som medlem i Oikos?

 • Du får tilsendt "Ren Mat" 5 ganger i året - et magasin for økologi, mat og miljø 
 • Deltakelse og innflytelse på lokalt og regionalt plan, samt mulighet for å delta som utsending på Landsmøtet
 • Oppdatert prisliste med veiledende priser på økologiske grønnsaker (for produsenter)
 • Tilbud/informasjon om kurs, konferanser og samlinger
 • Deltagelse i prosjekter, for eksempel "Økobonde-i-butikk" og "Festivaltilrettelegger"
 • Tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis)
 • Tilbud om Produsentnytt pr e-post (produsentrettet, gratis)

Her kan du melde deg inn i Oikos ved å gå nederst på siden du kommer til. 

Velkommen!

 

Annonsører

Samarbeidspartnere