Britene kjøper mer økomelk

21.10.2010
De britiske forbrukerne har igjen begynt å kjøpe mer økologisk melk. Da finanskrisen satte inn for to år siden gikk økosalget ned med 14 % i Storbritannia. Meieriproduktene har klart seg best gjennom krisen og etterspørselen etter økomelk ser ut til å vokse med 9 %, opplyser The Organic Milk Suppliers, som omfatter 500 økologiske melkeprodusenter. Meierisektoren står for om lag en tredjedel av det økologiske salget i Storbritannia.

- I Norge har det vært fall i økomelk omsetningen 1.halvår 2010, men nå i høst er det mye oppmerksomhet på økologisk melk på grunn av Coops nye økologiske ekstralett melk, sier Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge.

Foto: Organic milk

 I England stiger omsetningen av økologisk melk.  I Norge falt omstningen 1.halvår, men nå er det stor aktivitet særlig fra Coop med deres nye økologiske ekstra lett melk, forteller Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge.  Mer informasjon fra England finner du her.  Den meget pene engelske økomelkrapporten finner du her.

 

Omsetningen av økologisk melk i Norge

Økologisk omsetning (i mill. kroner) i dagligvare og helsekostforretninger, 2007-2010, rangert etter verdi (SLF-rapport)

2008

  • 1. halvår: 111,8
  • 2. halvår: 115,9

 2009

  • 1. halvår: 114
  • 2. halvår: 125,9

 2010

  • 1. halvår : 116,3

 

Svingete økomelkomsetning i Norge

Utviklingen i økomelk-salget i Norge, slik SLF har analysert det i sin siste halvårsrapport, viser at i 1.halvår 2009 falt omsentingen 1  % i verdi og 6 % i volum, og for andre halvår 2009 var det verdivekst på hele 10 % og volumvekst på 2 prosent.  For første halvår 2010 er det et fall i verdi på 7 % og minus 8 % i volum. 

 

Se foredrag ved Elin Røsnes ved SLF på Økofagdag hos Nofima, hvor hun går inn på omsetningen av økologisk melk.  Hun viser til at om en holder økomelkproduktene utenom omsetningen av økovarer i Norge, har vi hatt en vekst også 1. halvår 2010.  For tiden er det særlig i mange Coop butikker rundt i landet stor aktivitet knyttet til økologisk melk som følge av at de har kommet med en egen økologisk ekstra lett melk.

 

Se mer om dette her.

Svartvit mjölkko.På de ekologiska mjölk- och köttgårdarna var antalet djur bättre anpassat till växtodlingen, vilket gav väsentligt lägre kväve- och fosforöverskott per hektar, och därmed lägre risk för övergödande utsläpp. Detta ger också ett tätare kretslopp av foder och gödsel. 

Bakgrunn:

Melk status 1.halvår 2010 i følge SLF

Produksjonen av økologisk melk i første halvår 2010 er større enn tilsvarende periode i 2009. TINE rapporterer at innveide kvanta økologisk melk i perioden mars-juni i år, lå på i underkant av 4 mill. liter per måned. Tilsvarende tall for samme periode i fjor ligger mellom 3,2 og 3,4 mill. liter. kologisk melk i årets sju første måneder utgjorde nesten 27 mill. liter, eller 3 prosent av totalt nnveid melk i samme periode. Tilsvarende utgjorde økologisk melk 2,6 prosent av totalt innveid engde i hele 2009.

 

 

TINE viderefører et pristillegg på 75 øre per liter til produsenter av økologisk melk. Men fra og med . mars vil TINE ikke betale ut pristillegg til produsenter i karenstiden dersom de har lagt om poduksjonen etter denne datoen. TINE sier også at de i løpet av året må vurdere om det er nødvendig å midlertidig stanse inngåelse av nye leveranseavtaler. Når det gjelder omsetningen av økologiske meieriprodukt, så opplever TINE en nedadgående trend for de fleste økologiske produktene unntatt lettrømme. TINEs økologiske varianter av yoghurt, norvegia (gulost), lettmelk og kefir opplever nedgang i salget. Tall fra Nielsen YTD2 per 15. august viser nedgang i salget av disse produktene i de 2 siste årene. Lettrømmen viser derimot positive salgstall.

 

 

Det er lettmelk og kefir som er TINEs dominerende økologiske produkter og utviklingen av disse to er det som preger salget. TINE skriver i en kommentar til SLF at betalingsvilligheten hos forbrukerne ikke er stor nok til å dekke den ekstra kostnaden som er forbundet med økologisk produksjon. Coop har lansert Änglamark ekstra lett melk i samarbeid med Rørosmeieriet. Melken skal selges i Coops butikker i Øst- og Midt-Norge. Det er Rørosmeieriet som skal tappe denne melken for Coop. Rørosmeieriet kjøpte i første halvår 2010 i overkant av 800 000 liter melk fra TINE Råvare, mens det ble innveid ca. 23 mill. liter økologisk melk hos TINE Råvare i samme tidsrom. Rørosmeieriet har fra før produsert flere økologiske meieriprodukter (smør, tjukkmjølk med mer), men har ikke tappet melk under eget navn.

Omsetningen av økologiske meierivarer i dagligvarehandelen har gått ned. For øvrig omsettes det økologisk melk innen storhusholdning, restauranter, caféer, barnehager og skoler med mer.

 

Meierivarer

Meierivarer er den største varegruppen innen økologisk omsetning, og sto for ca. 23 prosent av all omsetning i verdi av økologiske matvarer i 1. halvår 2010. Salget i verdi økte betydelig 2. halvår 2009, men falt 1. halvår 2010 tilbake til nesten samme nivå som 1. halvår året før. Også målt i volum gikk omsetningen ned.

 

 

Omsetningen i verdi av melk gått ned både i 2008 og 2009, bare brutt av en økning i siste halvår 2009. Omsetningsfallet fortsatte i 1. halvår 2010, og resulterte i den laveste halvårsomsetningen siden 2006. Omsetningen i verdi av økologiske oster økte betydelig i 2008, og har holdt seg stabilt i 2009. Sammenliknet med 2. halvår 2009, er det registrert en liten nedgang i omsetningsverdien i 1. halvår 2010. Også for salget i verdi av økologisk rømme, fløte m.m. var det en liten tilbakegang i 1. halvår 2010, etter en vekst i 2. halvår 2009.

 

De siste avsnittene er utdrag fra SLF rapport om økologisk omsetning 1. halvår 2010 som gir tabeller og mer informasjon

Annonsører

Samarbeidspartnere