Bryr du deg om bærekraftmerking?

23.02.2017
I en spørreundersøkelse foretatt av YouGov, svarer en av 4 ja på dette spørsmålet. Merkeordninger påvirker i svært eller ganske stor grad deres valg av dagligvarer. På spørsmål om hva som er viktig for at de i større grad skal velge bærekraftig peker ca tre av 4 på lavere pris, større utvalg, bedre produktmerking og synlighet i butikken.

Analyseselskapet YouGov Norway gjorde i november 2016 på oppdrag fra de fire organisasjonene Miljømerking, Fairtrade Norge, Debio og Oikos - Økologisk Norge, en kartlegging av folks kjennskap til bærekraftmerker i det norske dagligvaremarkedet. Rapporten ble presentert på et seminar 2. mars med ca 60 deltagere.

Du finner saken omtalt på hjemmesiden til Miljømerking her. Du kan også laste ned YouGovs presentasjon av undersøkelsen.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er sendt ut til et nasjonalt representativt utvalg i aldersgruppen 18-74 år. Den er besvart av 1010 respondenter. De som er helt eller delvis ansvarlig for dagligvareinnkjøp til husstanden ble gitt anledning til å svare på undersøkelsen.

Noen funn
Selv om mange av funnene kanskje ikke er veldig overraskende, er rapporten er interessant lesing. Vi tar med noen av funnene fra presentasjonen her:

- De fleste mener at de selv har et ansvar for å velge bærekraftig, men de har ikke veldig stor tillit til at dagligvarekjedene vektlegger bærekraft

- Ingen av kjedene har en tydelig posisjon på bærekraftig utvikling. De scorer ganske jamt på dette

- Meny skiller seg ut og har i undersøkelsen en helt egen posisjon når det gjelder utvalg av bærekraftige produkter

- I all hovedsak er det 5 merkeordninger som er i forbrukernes mindset (uhjulpen kjennskap)

- 24% svarer at merkeordninger i svært eller ganske stor grad påvirker deres valg av dagligvarer

- 19% svarer at de alltid eller som regel velger økologiske varianter så sant det er tilgjengelig. Med 26% som kjøper økologisk av og til, betyr det at nesten halvparten av oss har økologisk mat på bordet

Avsluttende oppsummering
Vi siterer fra presentasjonen:

1. Det finnes en relativt stor andel norske forbrukere, som når de handler dagligvarer, er opptatt av og føler et ansvar for å velge mest mulig bærekraftige produkter. De er også villig til å betale mer for et sertifisert bærekraftig dagligvareprodukt.

2. Selv om vi kan se at kvinner og de yngste i utvalget i større grad er opptatt av bærekraft, er ikke demografiske variabler tilstrekkelig til å forklare hvorfor noen er opptatt av bærekraft mens andre ikke er det.

3. Det er tydelig at merkeordninger gjør det enklere å velge bærekraftige produkter, men samtidig er det mange som oppgir at de ønsker seg et større og bedre utvalg av bærekraftige produkter. I tillegg ønsker de en mye bedre og synligere merking i butikk enn det som er tilfelle i dag.

4. Dagligvarekjedene har en lang vei å gå på disse områdene slik kundene opplever det, også når det gjelder kunnskap hos de ansatte og å vise kundene at de bidrar til en mer bærekraftig utvikling.

Kronikk og svar på forskning.no
I etterkant av seminaret publiserte nettstedet forskning.no den 14. februar en sak om bærekraftmerkingen skrevet av frilansjournalist Georg Mathisen med støtte fra Finansmarkedsfondet. Saken er basert på samtaler med forskere fra Statens institutt for forbruksforskning, Universitetet i Oslo og BI. Med overskriften "Etiske merker kan ikke redde verden" er konklusjonen at det eneste som nytter er å kjøpe mindre og dyrere. I bunnen for denne påstanden ligger at vi ikke vet nok om effekten av bærekraftsmerkene.

Forskerne mener - ikke uventet, at vi trenger mer forskning for å være sikre. Men kanskje vi mens det forskes, kan ta sjansen på at bærekraftsmerkene bidrar til noen positivt likevel. Og kanskje legge litt mindre av ansvaret for vår handling på dagligvarekjedene og litt mer på oss selv.

Anita Winsnes direktør, Svanemerket, Marianne Størseth daglig leder, Fairtrade Norge og Ole Petter Bernhus daglig leder, Debio svarer på artikkelen med kronikken "Det hjelper å velge etiske merker" på forskning.no den 19. februar. De er enige med forskerne i én ting: Forbruket må ned. Utover det viser de til at merkeordningene uten tvil gir forbrukerne en mulighet til å velge: «Det er forskjell på produkter. Noen ødelegger jord, miljø og menneskeverd mindre enn andre. Som merkeordninger peker vi på hvilke det er».Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: thepoetryplace.wikispace.com


Annonsører

Samarbeidspartnere