BU-pris til økokorn-bedrift

20.11.2015
Bedriften Økologisk Spesialkorn i Sigdal fikk Bygdeutviklingsprisen 2015 for Buskerud fylke. –Økologisk kornproduksjon med gamle kornsorter er både økologisk og økonomisk bærekraftig og gir oss kornbønder muligheter til å bedre jordkvaliteten og bygge opp humusinnholdet i matjorda, sier daglig leder Anders Næss til oikos.no

Økologisk Spesialkorn i Sigdal ble nylig tildelt Bygdeutviklingsprisen 2015 i fylkeskåringa for Buskerud.

Solid bedrift
Økologisk Spesialkorn ved daglig leder og bonde Anders Næss har fått prisen for sin innsats med å bevare gamle kornsorter. Prisvinneren har utviklet en solid bedrift som kombinerer fokus på levende jordsmonn og økologisk produksjon med markedsorientering og kommersialisering av økologisk mel, heter det i juryens begrunnelse.

Trenger flere dyrkere
– Alle våre dyrkere er Debiogodkjente for økologisk produksjon, forteller daglig leder Anders Næss til oikos.no.  – I tillegg legger vi vekt på at våre dyrkere har en langsiktig plan for å sikre fremtidig jordfruktbarhet.
Gjennom dette skapes de best mulige vilkårene for en sunn plantevekst. Kvaliteten på produktene stammer fra jorda. Etterspørselen og salget av spesialkorn-mel har økt sterkt år for år.
– Vi selger nå så mye at vi trenger flere dyrkere, og da særlig dyrkere som kan levere økologisk høstspelt av sorten Oberkülmer Rotkorn, sier Næss.

Ingen quickfix
–De som prater om at økologisk kornproduksjon ikke er bærekraftig, prater tøys, slår Anders Næss fast. – Det er jo opplagt at når man slutter med kunstgjødsel og sprøytemidler etter å ha drevet ensidig kornproduksjon i 50-60 år, da faller avlingene. I en overgangsfase kan man da bruke øko-godkjente gjødselkilder av mere lettløselig karakter for å unngå stor avlingsreduksjon. Det har han selv erfart. – Man må forstå at omlegging til god økologisk drift, tar mer enn de to karensårene, understreker han.

Sikrer jordfruktbarhet
– Etter omlegging til godkjent økologisk dyrking, må man arbeide langsiktig og bygge opp jordas fruktbarhet igjen, forklarer Næss. – Langsiktig god økologisk jordbrukspraksis, med tilførsel av tilstrekkelig organisk materiale av god kvalitet og bygging av humus, vil etter hvert gi gode avlinger av god kvalitet uten at man må tilføre store mengder lettløselig næring. I tillegg vil ugrasproblemene reduseres.

Godkjent såkornprodusent
Økologisk Spesialkorn eies og drives i dag av flere bønder i fellesskap. Alle dyrker biodynamisk eller økologisk, og bedriften arbeider for at bønder og forbrukere skal få muligheten for å nyte et mangfold av klassiske kornsorter også i fremtiden.
Økologisk Spesialkorn er det første selskapet i Norge som også er godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.

Mølle og nettbutikk
Med eget mølleanlegg i Sigdal i Buskerud, produserer Økologisk Spesialkorn mel av gamle kultur-kornslag som enkorn, emmer, vår- og høstspelt samt svedjerug og flere landsorter av hvete. Melet selges både engros direkte fra mølla i Sigdal, i mange av Norgesgruppens dagligvarebutikker og i enkelte spesialforretninger.
I tillegg kan det kjøpes gjennom bedriftens egen nettbutikk HER.

Med i nasjonal kåring
Prisutdelingen fant sted på Folkemusikksenteret i Sigdal. Det er Innovasjon Norge som står bak prisen.
Bygdeutviklingsprisen i Buskerud er på 50.000 kroner og fylkesvinneren er i tillegg med i den nasjonale kåringen, som finner sted i januar 2016.
Juryen for årets utdeling har bestått av Elin Røed, styreformann i Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold, Tore Øystein Strømsodd, direktør for Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold, Otto Galleberg, fagsjef jordbruk og næringsutvikling, Fylkesmannen i Buskerud og Olav Sandlund, landbruksdirektør i Vestfold.


Bygdeutviklingsprisen

Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for bedrifter eller personer som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Formålet med prisen er blant anna å synliggjøre gode resultat fra landbruksrelatert næringsutvikling.

I hvert fylke blir det kåra en fylkesvinner og disse konkurrerer så om den nasjonale prisen.

Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

• Økonomisk resultat/lønnsomhet

• Sysselsetting, særlig for kvinner og ungdom

• Sosial og miljømessig bærekraft, herunder utnyttelse av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet

• Nyskaping/originalitet

Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnerne deltar i tillegg i den nasjonal konkurransen.

Andre fylkesvinnere i år finner du HER
Tidligere vinnere finner du HER

Tekst: Marit Grinaker Wright
Foto: Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Annonsører

Samarbeidspartnere