Burhønsegg må merkes

15.04.2010
I EU er det krav om at alle egg som kommer fra høner som holdes fanget i bur merkes som burhønsegg. I Danmark finner en som følge av EU-krav følgende merkegrupper for egg: økologiske, som er frittgående ute med økologisk fôr, frittgående, som er høner som får bevege seg ute, skrapegg som er egg fra høner som ikke slipper ut men som går fritt inne og det er Burhønsegg. Oikos- Økologisk Norge, vil be Mattilsynet svare på hvorfor EU-bestemmelsen om eggmerking ikke følges i Norge, og vi vil be om at den blir gjort gjeldene her, sier Reidar Andestad, daglig leder.
Oikos er glad for at Rema 1000 nå vil slutte å selge egg fra burhøns.

 

 

EU-kravet om merking av egg fra høns i bur som buregg, har gitt endringer i markedet, sier Karine Rød Haraldsson som er daglig leder i Vingulmark og som er styremedlem i Oikos, Økologisk Norge.  Vi kan derfor regne med at det også vil bli utviklingen om merkekravet blir gjennomført i Norge, sier hun.  Det vil derfor fremme dyrevelferden vesentlig ved at færre høner etter dette vil bli plassert i bur.

Salget av egg fra økologiske og frittgående høner vil øke kraftig om det blir gjennomført krav om merking av egg fra burhøns i Norge, sier Karine Rød Haraldsson, daglig leder i Vingulmark AS og styremedlem i Oikos - Økologisk Norge.  Foto:Oikos

 

I Danmark, der Karine Haraldsen og Reidar Andestad er på studietur med varehandelens økologigruppe, er det stor forskjell på hvordan de ulike butikkjedene merker eggene.  De følger opp EU-kravet om merking av eggene etter hvilken produksjon de kommer fra.  Noen butikker lager tydelig merke på eggkartongene om at dette er egg fra burhøns, mens andre skriver dette med mindre tekst på prislappen.  Noen butikker, som er tydelige på dyrevelferd, som Coops Irma butikker, selger ikke burhønsegg i det hele tatt. 

 

Rema 1000 sier nei til egg fra burhøner

Rema 1000 ønsker å fase ut salg av buregg. Egg fra burhøner skal vekk fra 2012. Etter dette vil Rema 1000 bare selge egg fra frittgående og økologiske høner.

Vekk med buregg

Rema 1000 ønsker å slutte med salg av egg fra burhøner. Bureggene skal fjernes fra butikkhyllene innen 2012. Det er målet for matvarekjeden, som er blant de fire største aktørene på dagligvaremarkedet i Norge.  Dette skriver Dyreernalliansen.  - Dette er veldig gledelig, sier Reidar Andestad, i Oikos - Økologisk Norge.  Gjennom dette viktige dyrehelsevedtaket i Rema 1000 setter de en standard som er veldig viktig. Vi ber de andre dagligvarekjedene nå bør følge Rema 1000 eksempel.  Oikos - Økologisk Norge, vil også gi honnør til Dyrevernalliansen for god jobbing på dette området.

 

 Les Norsk Fjørfelag sin reaksjon på Rema 1000 sitt forslag om å kutte egg fra burhøns.

 

Se denne saken hos Dyrevernalliansen

Annonsører

Samarbeidspartnere