Buskerud - økologisk foregangsfylke

22.10.2009
Buskerud har fått status som økologisk foregangsfylke innen områdene jordkunnskap, jordkultur og biorest. Fylkesmannen er tildelt 1,2 millioner kroner til dette formålet i 2010. Opparbeidet kompetanse fra tidligere prosjekter skal benyttes til å løfte både den teoretiske og praktiske kompetansen hos økologiske bønder i forhold til jordstruktur, ugrasrenhold og næringsforsyning.

Bildet er av Rosenrot.  

Stor overføringsverdi

Prosjektet antas å kunne få stor overføringsverdi også til konvensjonelt landbruk. Gjennom praktiske utprøvinger hos bønder rundt om i fylket, skal det settes fokus på at god jordkultur er grunnlaget for å lykkes med økologisk planteproduksjon.

 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, Vital analyse og Bioforsk Økologisk. Andre viktige samarbeidspartnere er forsøksringene i fylket og Buskerud landbruksselskap. Erfaringene prosjektet gir skal formidles til både bønder og veiledningsapparat over hele landet. Høsten 2010 er det planlagt kurs med gjesteprofessor fra USA som har arbeidet med dette fagfeltet i en årrekke. I Buskerud er det nå 257 bønder som driver økologisk landbruksproduksjon. Dette utgjør drøyt 10 prosent av alle som mottar produksjonstilskudd i fylket.

 

Les mer på om prosjektet hos Fylkesmannen

Annonsører

Samarbeidspartnere