Bytt disse matvarene til økologisk

25.05.2017
Hvilke matvarer har du mest igjen for å bytte ut med et økologisk alternativ? Mange har sikkert stilt seg det spørsmålet. Her finner du en anbefaling. Topp-ti-lista inneholder de produkter vi spiser mest av og som samtidig har flest funn av plantevernmidler. Vi har oversatt saken fra Økologisk Landsforening.

Epler, vindruer og agurk er blant de ti matvarer som danskene spiser mest av, og som samlet er kilden til 75 prosent av sprøytemiddelrestene, som de risikerer å få i seg gjennom maten. Det viser en undersøkelse fra Danmarks Naturfredningsforeningen, som oppfordrer danskene til å velge økologisk for å unngå sprøytemiddelrester. Utgangspunktet for deres anbefaling er Fødevarestyrelsens overvåkning.

30 forskjellige plantevernmidler
Vindruer inneholder ikke bare vann og frukt sukker, men kan inneholde rester av opptil 30 forskjellige plantevernmidler. Vindruer er blant de fruktene danskene spiser mest av. Basert på tall fra DTU Fødevareinstituttets kontroll av plantevernmidler, har Naturfredningsföoreningen laget en oversikt med de ti matvarene som det lønner seg å bytte ut med et økologisk alternativ, hvis du vil unngå mest mulig rester av plantevernmidler i maten. Økologiske bønder bruker ingen sprøytemidler i produksjonen.

Det er totalt ti matvarer som tilsammen bidrar med 75 prosent av plantevernmidlene som danskene utsettes for gjennom mat. Spesielt utenlandske matvarer inneholder mange plantevernmidler, men rester av plantevernmidler er også funnet i matvarer som er dyrket i Danmark.

Epler
23 prosent av de konvensjonelle danske epler og 64 prosent av de konvensjonelle utenlandske eplene inneholde rester av pesticider. I de danske eplene er de påvist seks ulike sprøytemidler, mens det i utenlandske ble påvist hele 14 forskjellige.

Hvetemel
17 prosent vanlig dansk hvetemel inneholdt rester av plantevernmidler, mens alle prøver av importert hvetemel inneholdt rester. Det var ingen spor av plantevernmidler i økologisk hvetemel – verken fra Danmark eller importert.

Tomater
I åtte prosent av de konvensjonelle danske tomatene og hele 62 prosent av de importerte ble det funnet rester av plantevernmidler. I de danske ble det funnet tre forskjellige plantevernmidler, mens det i utenlandske ble funnet opptil 19 forskjellige plantevernmidler. Økologiske tomater - danske og utenlandske - var fri for sprøytemidler.

Pærer
36 prosent av alle konvensjonelle danske pærer og hele 92 prosent av importerte inneholdt rester av pesticider. I danske ble det funnet fire forskjellige plantevernmidler, og tilsvarende i utenlandske var 14 forskjellige. Det ble ikke funnet plantevernmidler i danske økologiske pærer, men det var ett funn i en prøve av utenlandske økologiske pærer i 2015. Fødevarestyrelsen vurderte at middelet ikke var brukt med hensikt.

Rødvin
47 prosent - nesten halvparten - av ikke-økologisk rødvin inneholder rester av plantevernmidler. Det er funnet opptil ni ulike sprøytemiddelrester. Det var ingen spor av plantevernmidler i økologisk rødvin.

Vindruer
Dette er listens versting når det kommer til antall ulike plantevernmidler. Det ble funnet så mange som 30 forskjellige plantevernmidler i vanlige druer, og det var påvisninger i 73 prosent av prøvene. Det ble ikke funnet sprøytemiddelrester i økologiske druer.

Salat
25 prosent av dansk av konvensjonelt dyrket salat inneholdt rester av fem ulike plantevernmidler, men 56 prosent av konvensjonelle importert salat inneholdt rester av pesticider fra 11 forskjellige giftstoffer. Det var ingen plantevernmidler i økologisk salat.

Poteter
Det var rester av pesticider i 15 prosent av de danske konvensjonelle potetene og 37 prosent av de utenlandske. I de danske var det to forskjellige plantevernmidler og i de utenlandske tre. Det var ingen plantevernmidler i økologiske poteter.

Agurker
Matpakkens uunnværlig ingrediens og leverposteiens beste venn. Det var spor av plantevernmidler i 57 prosent de danske vanlige agurker og 62 prosent av de utenlandske. I danske økologiske agurker var det ingen funn, men de fant spor av plantevernmidler i tre prøver av økologiske agurker fra Spania i 2015. Fødevarestyrelsen vurderte at middelet ikke var brukt med hensikt.

Jordbær
Sommerens store favoritt inneholder vanligvis plantevernmidler. Det er funnet spor av plantevernmidler i 74 prosent av de danske ikke-økologiske jordbærene og 86 prosent av de importerte. I de danske bærene ble det funnet 13 forskjellige plantevernmidler og i de importerte var det 22. Det ble ikke funnet plantevernmidler i økologiske jordbær – verken de dansk eller de importerte.

I Naturfredningsforeningens omtale av saken listes det opp 25 matvarer som bidrar med 95 prosent av plantervernmidlene vi får i oss.

Tekst: Oversatt fra Økologisk Landsforening
Foto: Emma Gerritsen/Oikos


Situasjonen i Danmark er i stor grad overførbar til norsk forhold. I 2015 analyserte NIBIO påoppdrag fra Mattilsynet, 1305 prøver av ulike matvarer for et stort spekter plantevernmidler. Resultatet viste at 1,3% av prøvene hadde funn over grenseverdier, men det ble påvist rester av plantevernmidler i 49,8%.

Produkter med funn over grenseverdi er stort sett import fra land utenfor Europa og berørte produkter er også av den mer uvanlige og eksotiske typen. Importerte produkter har gjennomgående flere påvisninger, og det er et høyerer antall ulike plantevernmidler i de enkelte produktene.  Det ble analysert 101 økologiske produkter, og kun tre av disse hadde funn av plantevermidler. Les mer i rapporten "Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015". Rapporten for 2016 vil trolig foreligge før sommerferien.

EFSA, EUs organ for mattrygghet, har samlet analyseresultater, også fra 2015, for plantevernmidler fra alle EU-landene. I følge rapporten inneholdt 43,9 prosent av de konvensjonelle prøvene plantevernmidler, mens tilsvarende for økologiske produkter bare var 0,7 prosent. Andelen som overskred grenseverdien lå på 2,8 prosent, og produkter med flest overskridelser var drueblader og lignende arter, selleriblader, uspesifiserte frukter og trenøtter, persille, te, sopp, rogn, basilikum og spiselige blomster.

Har du lest vår sak om 10 gode grunner til å velge økologisk?

Annonsører

Samarbeidspartnere