– Oikos – Økologisk Norge har store forventninger til prosjektet, sier fagsjef Jon Magne Holten. – Vi kjenner bønder som er klar til å sette i gang, legger han til." /> – Oikos – Økologisk Norge har store forventninger til prosjektet, sier fagsjef Jon Magne Holten. – Vi kjenner bønder som er klar til å sette i gang, legger han til." />

Camilla skal løfte økomelka i Nord

10.06.2011
Camilla Ek (30) er ansatt i TINE Nord som prosjektleder for prosjekt "Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge". Østfoldingen har bachelor i økologisk landbruk, og har tidligere jobbet som prosjektleder for Økoløft i Nordreisa og Kåfjord. Hun vil ha kontorsted Harstad og starter i jobben fra 1. august, skriver Tine på sin hjemmeside.
– Oikos – Økologisk Norge har store forventninger til prosjektet, sier fagsjef Jon Magne Holten. – Vi kjenner bønder som er klar til å sette i gang, legger han til.

Camilla Ek er tilsatt som prosjektleder i Tine Nord for å få opp økomelk produksjonen i regionen. Foto: TineTine skal være konkurransedyktig på økologisk melk over hele landet

Prosjektet har som målsetting at TINE skal være leveransedyktig på økologisk melk i hele landet. For TINE Nord betyr det økt tilgang på økologisk melk i Harstad og Sandnessjøen, slik at vi kommer i gang med tapping av økologisk lettmelk i Harstad, og sikrer stabil produksjon på begge meieriene. Samtidig skal det være stort fokus på tiltak for å øke salget av økologisk melk.
Prosjektet er utviklet i samarbeid med Fylkesmennene i Nord-Norge og Norsk Landbruksrådgiving Nord. Det tar tid å legge om en landbruksproduksjon, og prosjektet er derfor planlagt å vare i fem år.

 

Denne informasjonen er hentet fra Tine 

 

Her kan du lese om fylkesmannens arbeid med økologisk landbruk i Nordland.

Annonsører

Samarbeidspartnere