Cocktaileffekt av sprøytemidler påvist

05.05.2011
Blandingen av sprøytemidler mot sopp kan være hormonforstyrrende, selv om hvert enkelt stoff i seg selv ikke er over faregrensen. Kjemikalier som brukes i landbruk og i gartneri for å bekjempe sopp, er kanskje ikke så ufarlig som noen har trodd til nå. Forsøk ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) viser at en blanding av fem vanlige sprøytemidler mot sopp, som ble gitt til gravide rotter, gav hormonforstyrrende effekter.

I Norge kan du kjøpe giftige sprøytemidler i hagesentre. Ny dansk forskning viser at kombinasjonen av sprøytemidelrester er mer skadelig enn det har vist seg tidligere. Foto:Monsanto.


Ikke skadelig hver for seg, men sammen

Ingen av de fem stoffene hadde alene noen påvist skadelig effekt ved de doser som var i blandingen, men til sammen utgjør de en annerledes og skadelig cocktail. - Det er nettopp slik forskning, på effekten av å kombinere stoffer som vi stadig etterlyser hos Mattilsynet her i Norge, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad. Disse funnene i Danmark bekrefter informasjon vi har sett tidligere, uten at det blir tatt på alvor av norske myndigheter.

 

 

Danske miljømyndigheter tar coctaileffekten på alvor

Eskil Thuesen, kontrollsjef i den danske Miljøstyrelsen, sier at dette er kunnskap som Miljøstyrelsen tar på alvor. Under en konferanse på Rikshospitalet i Danmark før påske, kom det fram at forskerne ikke lenger er i tvil om nødvendigheten av å ta høyde for at kombinasjoner av stoffer gir flere effekter. Danmark er et av de få land i EU som ser på kombinasjonseffekter av giftstoffer. I Norge gjøres ikke dette i liten grad, og Oikos - Økologisk Norge har gjentatte ganger påpekt svakheter med dette.

 

 

Nye kriterier legges til grunn for godkjenning av kjemiske sprøytemidler

I januar 2010 begynte vi å ta hensyn til samla effekter, nå vi skal vurdere godkjenning av sprøytemiddel til det danske markedet, forklarer Eskild Thuesen. Tidligere har det vært vanlig å vurdere risikoen ved ett kjemikalie om gangen for finne fram til dose, hvor dette ikke lengre har negativ effekt. Men vårt forsøk viser at man ved denne framgangsmåten kan komme til å undervurdere faren ved sprøytemidler, påpeker Ulla Hass, som er forskningsleder ved Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Mennesker utsettes ikke for ett kjemisk stoff om gangen. Rottene i forsøket fikk blant annet lengre drektighet og fødte færre unger når det ble utsatt for en miks av stoffer. Vi påvirkes fra mange kilder samtidig, understreker Ulla Hass.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere