Coop i Danmark vraker Arla til fordel for økomeieri

22.01.2013
Danske Thise meieri er heløkologisk og har bidratt til utvikling av økologiske meieriprodukter i hjemlandet. Nå har Coop i Danmark valgt å si opp avtalen med Arla og velger isteden Thise meieri for en rekke av sine produkter, melder bladet Økologi & Erhverv.

– I Norge er det kun Coop som har økologisk melk som ikke produseres av TINE. Isteden selger Coop melk fra Rørosmeieriet i deres økologiserie Änglamark. I stadig flere norske butikker finner vi ulike produkter fra Rørosmeieriet, som har hatt en sterk vekst de siste årene med sine økologiske produkter, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Skeptisk til å bruke helsearguementer i markedsføring

Økologiske virksomheter er avventende eller avvisende til å hevde at sine produkter er sunnere, skriver Økologi og Erhverv.

Det er nå godkjent 222 lovlige måter å bruke helseargumenter på i markedsføringen av mat i EU. Debatten har kommet opp etter at EUs matsikkerhetsorgan EFSA har tillatt bruk av helse- og ernæringspåstander i markedsføringen av økologisk matvarer, og en rekke konvensjonelle produkter bruker allerede slik reklame.

– Det er bekymringsfullt at en markedsfører matvarer på denne måten. Når en vurderer helsefordelene, må en ikke bare se på et enkelt næringsstoff, men i stedet se på helheten, både produktet i seg selv og hele måltidet under ett, sier Fie Graugaard som er medeier i den økologiske foreningen Hanegal.

Det store meieriselskapet Arla holder døren åpen for å kunne bruke helseargumenter på økologiske produkter.

– Vi må se på hva som er til gagn for forbrukerne, sier Arlas pressesjef Theis Brøgger.

Diskusjonene omkring markedsføring av mat som særlig sunn eller sunnere enn annen mat har også vært en gjenganger i Norge, senest i forbindelse med debatten rundt Nøkkelhull-ordningen. Oikos ønsker å tette hullene i Nøkkelhull-forskriften.

Nei til Svanemerking av mat

Lederen i Økologisk Landsforening, Ewald Vestergaard har hatt møte med den danske miljøvernministeren Ida Auken. Her har han frarådet at det skal brukes Svanemerking og EU Blomsten på matvarer.

– Her er det kun er et miljømerke som bør gjelde og det er Ø-merket, sier han.

Denne saken er for tiden også på høring i Norge. Høringsfristen er 4. mars 2013.

Firedoblet eksport

Den økologiske eksporten fra Danmark er firedoblet i løpet av de siste fem årene, skriver Økologisk Landsforening. Dette mener de skyldes en innovativ økologisk sektor og en rekke felles framstøt for dansk eksport til de nære eksportmarkedene.

Fire av Arlas fem Naturlandsprodusenter har valgt å fortsette produksjonen etter de strengere øko-kravene som tyske Naturland stiller. Det er blant annet ikke lov å bruke konvensjonell gjødsel på gårder som skal godkjennes av Naturland og dyrene skal kun spise fôr som er godkjent av Naturland. Hver dag sendes en tankbil med 20 tonn dansk melk over grensen til Tyskland, for dette får de danske bøndene ti øre mer per kg melk (trodde du at man fortsatt måler melk i liter kanskje?).

Annonsører

Samarbeidspartnere