Coop med 20 nye økoprodukter og pristilbud

18.01.2012
Coop tar nå nye grep for å øke folks interesse for og etterspørsel etter økologiske og miljøvennlige varer. Coops medlemmer og kunder kan vente seg nye produkter, bredere utvalg og lavere priser.
- Dette er et godt og offensivt svar fra Coop på Rema sin nye satsting på økologisk mat, sier markedssjef Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge
- Med det vi nå gjør befester vi vår posisjon som Norges desidert beste dagligvareaktør når det gjelder å tilby økologiske og miljø- og allergivennlige varer, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge Handel.

Nå er det bare å hygge seg med et enda bedre utvalg av økologisk mat hos Coop, sier markedssjef  Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge.  Foto: Coop

Administrerende direktør Svein Fanebust er på økologisk offensiv og flagger at Coop skal ha føringen på dette området.  Selskapet har også siste året satset stort på egen økologisk melk fra Rørosmeieriet. SFoto: Coop.

 

20 nye produkter i Änglamark serien

Det var i forbindelse med Coops markering av FNs internasjonale samvirkeår tirsdag kveld 18. januar at Svein Fanebust presenterte Coops nye økologi- og miljøsatsinger. Og det medlemseide handelsforetaket setter nå i verk flere tiltak for å gjøre miljøvennlige varer mer attraktive for sine medlemmer og kunder:
I år lanseres opp i mot 20 nye produkter under Coops eget varemerke for økologiske og miljø- og allergivennlige produkter, Coop Änglamark. -Dette er som musikk i våre ører, sier markedssjef Kristina Alens i Oikos - Økologisk Norge som gleder seg til å se de nye økoproduktene fra Coop.

 

Medlemskupp

Fra 1. februar og gjennom hele første halvår skal Coop gjøre Coop Änglamark-produktene enda bedre kjent blant medlemmene ved til enhver tid å tilby minst ett av dem som medlemskupp til en meget god pris i alle sine kjeder.
Fra 1. februar og gjennom hele første halvår settes prisen på alt av økologisk frukt og grønt likt som for annen frukt og grønt.
I tillegg vil også andre salgsfremmende tiltak gjennomføres, og mange spennende økologiske matvarer skal synliggjøres gjennom Coops satsing på "Lokal mat".

 

Bakgrunn

Coop Änglamark er Coops eget varemerke for økologiske og miljø- og allergivennlige produkter og består i dag av ca 150 produkter innen en rekke kategorier, fra frukt og grønnsaker til hygiene og grillkull. Målet med Coop Änglamark er å gjøre det enkelt for Coops kunder å velge mer miljøvennlige produkter til en god pris. Antallet Coop Änglamark-produkter har økt år for år, og er et av Coops viktigste verktøy for å bidra til en mer miljøvennlig handel.

 

Coop var først ute med egne varemerker i norsk handel og har også arbeidet aktivt med miljøspørsmål i lang tid. I 1990 ble Coops første miljøstrategi vedtatt, blant annet med en målsetting om å tilby kundene "et sortiment av miljøvennlige produkter". Denne målsettingen gjorde at Coop tidlig på 1990-tallet fikk etablert et fast sortiment av økologiske og miljømerkede produkter. Som en del av miljøsatsingen, ble det fra 1997 gjennomført årlige miljøkampanjer - "miljøuker" - i alle Coops kjeder, et av flere tiltak som bidro til å bygge Coops posisjon som den mest miljøvennlige aktøren i dagligvarehandelen i Norge.

 

Denne informasjonen bygger på presseinformasjon fra Coop Norge.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere