Coop øko-melk med og uten Tine

20.05.2010
– Vårt ønske om å starte opp med salg av økologisk melk med Coops nordiske Änglamark-merket står fast, målet er oppstart i løpet av året, sier informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad i Coop til Nationen.
Bakgrunnen for Nationens spørsmål er at tollvernet nå har økt til fordel for den norske melken og at Tine fortsatt flagger at de ikke vil selge melk til konkurrenter.
– Om det viser seg at Tine, med for tiden stort overskudd av økologisk melk, ikke vil selge til andre aktører i Norge som vil satse på økologisk melk, er det behov for at landbruksministeren griper inn og sjekker hva som skjer, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Tines troverdighet 

– En kan ikke med troverdigheten i behold sende ut informasjon om for mye økomelk den ene dagen, kutte betalingen til øko-produsenter og dermed stoppe rekruttering av nye økobønder, og så neste dag si nei til å selge denne overskuddsmelken til Coop som vil markedsføre og selge den, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. 

 

Økt tollvern en seier for norsk landbruk 

Gjennom årets jordbruksoppgjør har staten innfridd et av jordbrukes hovedkrav om innføring av økt tollvern for norsk melk. Dette skjer ved at en går over til prosentberegning av tollen som til nå har vært knyttet til et fast beløp. Nå har nivået mellom melkepris i utlandet med toll og melkepris i Norge blitt så liten at en var truet av import og det la begrensninger i muligheten for å ta ut høyere melkepris i markedet. 

- Det er bare å gi blomster til utenriksminister Støre som har fått dette på plass tross sterke utenlandske innvendinger. Dette er så viktig for norsk landbruk, uttaler Andestad, som tror bilde av utenriksminister Støre vil få en plass på norske setre ved siden av kongefamilien.

Bør stille større krav til Tine

- Oikos - Økologisk Norge er glad for at norsk melkeproduksjon gjennom dette tollvedtaket blir sikret, sier Reidar Andestad.

Vedtaket er også den største gaven Tine kan få av noen norsk regjering. Normalt sett bør det bety at en kan stille større krav til hvordan meieriselskapet opptrer i Norge som f.eks. innenfor økologisk produksjon og omsetning.

 

Ingen av de norske dagligvarekjedene har protestert på innføring av prosenttoll på melkeimport.  ICA sier til Nationen at de hadde vurdert import av utenlandsk melk, men at det ikke er aktuelt nå. Coop sier at konsekvensen av vedtaket fort er dyrere melk på sikt. I Finland har det siste året vært melkekrig mellom innlandsk og utenlandsmelk på grunn av at tollbeskyttelsen av finsk melk ikke har vært høy nok.

 

Lenke til saken:
>> Legg import på is etter styrka tollvern - Nationen 19.05.2010

>> Coop lover økomelk i år - Nationen 28.04.2010


 

Annonsører

Samarbeidspartnere