Coop viktig for økoløft-kommune

07.07.2010
Av: Arild Johannessen/Coop Norge Info

Uten Coops medvirkning ville det ikke ha vært like lett for Tolga å bli økoløft-kommune.

For Coop Oppdal sin Coop Marked-butikk bidrar sterkt til at økologiske produkter og lokal mat settes i høysetet og dermed er med på å virkeliggjøre østerdalskommunens bærekraftvisjon.

LØFTER SAMMEN for økologien gjør Coop og Tolga kommune. Butikksjef Helene Lund Volden i Coop Marked Tolga og Helge Christie, prosjektleder for kommunens økoløft-prosjekt, er enige om at satsingen på økologi, herunder også lokal mat, er viktig og at Coop og økologi passer sammen.Foto: Arild Johannessen

 

TOLGA: Tolga er én av 52 kommuner som er med i Kommunal- og regionaldepartementets og Landbruks- og matdepartementets samarbeidsprosjekt "Økoløft i kommuner". Målsettingen med prosjektet er å bidra til at 15 prosent av all matproduksjon og alt matforbruk her i landet skal være økologisk innen 2020. På Tolga har Coop så langt bidratt med om lag 40 prosent økt salg av økologiske produkter.

 

Men satsingen på økologi og lokalprodusert mat har ikke kun kommet med prosjektet. Det kan butikksjef Helene Lund Volden fortelle.

 

- Vi har allerede i lengre tid åpnet for og gitt plass til stadig mer av disse varegruppene. Men prosjektet har gitt vår egen satsing et ytterligere løft, sier hun.

 

Coop - et naturlig førstevalg

Helge Christie er prosjektleder for økoløftet på Tolga. Han sier Coop var det naturlige førstevalget da det skulle velges samarbeidspartner blant dagligvarekjedene.

 

- Coops mangeårige arbeid på områder som miljø, økologi - og nå i det siste, lokal mat, vitner om en bevisst holdning til bærekraftutfordringene vi står overfor. Selv har jeg gode erfaringer fra å samarbeide med Coop på områdene miljø og økologi, sier han og viser blant annet til prosjektet "Økobonde i butikk", som han som tidligere styreleder i Oikos samarbeidet med Coop om.

 

Bevisstgjør

Helene Lund Volden er ikke i tvil om at økoløft-prosjektet er viktig for Coop Marked Tolga.

 

- Vi selger mer økologiske produkter enn før. Også salget av lokal mat øker. Det virker som om folk er blitt mer bevisste på hva de handler, og vil gjerne bidra. Ikke minst er det viktig for oss i Coop. Økoløft-prosjektet gjør at vi skjerper oss, tenker sortiment, tenker eksponering - alt i den hensikt å sørge for god grobunn for økologi i butikk, sier hun.

 

" Folk er blitt mer bevisste på hva de handler, og vil gjerne bidra"

 

Det nytter

At det nytter, vitner dette om:

 

Økoandelen av omsetningen i Coop Marked Tolga har økt fra 2,6 prosent i 2008 til 3,6 prosent i fjor. Frukt og grønt er varegruppen med størst økning både målt etter omsetning og i økoandel. Omsetningen har økt med mer enn 40.000 kroner på ett år, tilsvarende en økning på 272 prosent.

 

Meieriprodukter er den største økologiske varegruppen i Coop Marked Tolga. Omsetningen har økt med 23 prosent siden prosjektstart. Også økologisk hermetikk, barnemat og importert ost har omsetningsmessig nytt godt av økoløft-prosjektet, som Helene Lund Volden mener skaper liv i butikken.

 

- Det stimulerer oss til nytenkning, men gir oss også utfordringer. Vi vil gjerne gi økologiske produkter og lokal mat god salgsplass og eksponere dem skikkelig. Men i et Coop Marked som vårt er det ikke all verden av plass å bolte seg på i så måte. Konseptet, og med det hylle- og vareplasseringsmalen, er stramt. Men vi gjør hva vi kan for at enda flere skal få øynene opp for disse viktige varegruppene sett i et bærekraftsperspektiv, sier hun.

 

SE HER, sier butikksjef Helene Lund Volden. - Vi gir økologiske varer og lokal mat så mye plass vi kan, men det er en utfordring å eksponere dem så bra som de fortjener når plassen er begrenset, sier hun. Foto: Arild Johannessen

 

Allsidig

Om økoløftet ikke gjennomsyrer alt og alle på Tolga, er det omfattende nok. Prosjektet har sju delmål for ulike sektorer i kommunen. Foruten å påvirke til et allsidig utvalg av økologiske produkter i butikken, har Helge Christie som prosjektleder blant annet ansvar for at økologisk skolemelk er et alternativ i skole og SFO og at kommunens kantine tilbyr økologiske produkter når folk samles rundt lunsjbordet. Også et pedagogisk opplegg om økologi, markedsføring av Tolga som økoløft-kommune samt tilrettelegging for økt økologisk produksjon hører til prosjektet, der Coop Marked er med i styringsgruppa.

 

"Det lokale hjørnet"

- Økoløftet på Tolga hadde nok vært mulig å gjennomføre uten Coop, men det er lettere med, sier Christie, som gir Helene Vold Lunden en ytterligere utfordring:

 

Skaff butikken "Det lokale hjørnet" der den lokale maten, gjerne økologisk, kan samles.

 

- Dette er noe folk her på Tolga ønsker seg. Det viser en spørreundersøkelse som studenter fra Universitetet for miljø og bioteknologi (UMB) i Ås har gjennomført i forbindelse med prosjektet vårt, sier han.

 

 - En nøtt å knekke for en liten butikk, men jeg skal i alle fall begynne med å finne fram nøtteknekkeren, sier Helene Lund Volden.

 

 

FAKTA: Økoløft i kommuner

 

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har etablert det toårige samarbeidsprosjektet "Økoløft i kommuner". Den økonomiske rammen er på 20 mill. kroner for 2008 og 2009. Statens landbruksforvaltning (SLF) har ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er målsettingene i Soria Moria-erklæringen hvor regjeringen har satt som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.

Interessen for å bli foregangskommune for økologisk produksjon og forbruk har vært stor - over 100 kommuner var involvert i de skissene som kom inn i første runde. Resultatet er nå at 52 kommuner er utpekt som økologiske foregangskommuner. Foregangskommunene er fordelt over store deler av landet, og 16 av landets 19 fylker er representert.

 

 

---

Denne saken er skrevet av Arild Johannessen i Coop Norge Info.

arild.johannessen@coop.no

Annonsører

Samarbeidspartnere