Dagens landbrukspolitikk kan ikke fortsette

02.06.2010
Miljø, klima og global ressurssituasjon må legge klare føringer for hva slags landbruks- og matpolitikk Norge skal ha. Vi kan ikke fortsette å ha høye utslipp av klimagasser, nitrogen og kjemiske giftstoffer til miljøet. Billig mat kan ikke lenger være det viktigste målet når vi skal forsyne ei voksende befolkning med mat i framtida. Ei kursendring kreves derfor i landbruks- og matpolitikken. Dette skriver Oikos - Økologisk Norge til LMD i innspillet til ny landbruks- og matmelding. Organisasjonen krever en ny norsk landbrukspolitikk.

Skal fortsatt ja til burhøns være en del av en bærekraftig og dyrevennlig landbrukspolitikk i Norge?  Skal vi fortsatt være et av landene som bruker mest kunstgjødsel per dekar? Skal vi fortsatt tillate giftige sprøytemidler i norsk matproduksjon? Skal vi impotere mengder av kraftfôr til Norge og bandlegge store jordbruksareal i andre land til dette? Oikos - Økologisk Norge mener det er behov for en ny jordbruks- og matpolitikk.

Mat må produserer på naturgitte forutsetninger

Sett i lys av sultproblemene i verden og behovet for egen matberedskap ved kriser, må vi produsere maten vår på egne naturgitte ressurser, og ikke på kunstgjødsel, importert fôrkorn og leie av billig arbeidskraft i utlandet.

 

Tankesettet og praksis innenfor økologisk landbruk tilbyr sårt tiltrengte løsningsstrategier for framtidas landbruks- og matproduksjon. Oikos forutsetter at den nye stortingmeldingen gir økologisk landbruk en framtredende rolle og peker på det som en spydspiss for et fremtidsrettet landbruk. Meldingen må også skissere en hensiktsmessige virkemiddelbruk for å nå dette målet.

 

Her kan du lese hele innspillet fra Oikos - Økologisk Norge til ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere