Dagens omleggingstakt gir 15% økoareal i 2020

18.03.2010
- Dersom vi framskriver de siste fem års vekst i økologisk areal, vil regjeringens målsetting om 15% bli nådd i 2020, sa direktør Ola Rygh i Statens landbruksforvaltning (SLF) ved framlegging av rapport om økologiske utviklingstrekk i 2009. Det har vært en stor omlegging til økologisk produksjon i 2009. I alt 4,3 % av landbruksarealet i kongeriket er lagt om, inkludert karensareal blir andelen 5,6%. Målt i verdi har den økologiske veksten i varehandelen vært på 9,6% i ”kriseåret” 2009.

Volum ned og pris opp, en dårlig kombinasjon

 

I verdi økte omsetningen av økologiske produkter i varehandelen med 9,6% i "kriseåret" 2009. Derimot har volumet av solgte økovarer gått ned med 5 %.

-For en del økologiske produkter har prisene blitt satt opp samtidig som markedet stagnerte, det er en lite heldig kombinasjon, sier markedssjef i Oikos Kristina Alnes. Dette tror hun er en viktig  forklaring på at økoveksten i Norge ikke har fulgt utviklingen i Sverige og Danmark.

I Danmark, hvor den økologiske omsetningen klarte seg spesielt godt under krisen, ble prisen på noen økologiske produkter satt ned i 2009. Den forventede effekten av økt pris på økologisk volumsalg ble forsterket av at mange forbrukere i Norge har gått fra fullsortimentsbutikker til lavutvalgsbutikker, som Rema 1000 og Kiwi. I lavutvalgsbutikkene er det få økovarer å finne og det blir dermed til at mange velger konvensjonelle varer der de før kjøpte økologiske, av den enkle grunn at de ikke finner økoproduktene.

 

Økosalg henger etter produksjon

Omsetningen av økologiske produkter henger etter veksten i produksjonen i 2009.  Nedgangen i omsetningsvolum er på 5% i 2009, mot vekst på 6% i 2008 og 19% prosent i 2007.  I 2009 var det derimot vekst i økoproduksjonen, med unntak av kornproduksjonen. Det var stor vekst i produksjonen av økologiske egg, melk og kjøtt. Et mindre salgsvolum og en høyere produksjon førte til at en vesentlig mindre andel av disse produktene ble omsatt som økologiske varer i 2009 sammenlignet med 2008. 

 

SLF kunne melde at økoomsetningen, også i verdi, var klart høyere i andre halvår av 2009. Dette kan tyde på at forbruket allerede da var på vei opp og at økoomsetningen snart vil komme tilbake til samme vekst som man så før finanskrisen.

 

Oikos tar utfordringen

Oikos skal på landsmøtet i Kristiansand i helgen sjerpe vår egen organisasjon til å gjøre en bedre informasjonsjobb, slik at flere igjen ser sunnhetsgevinster og miljøgevinster ved å velge økologisk.  Vi skal støtte opp om alle i dagligvarehandlen som jobber for å fremme økologiske holdninger og produkter, sier Kristina Alnes.  Mange har hatt et tøft år, det skal ikke stå på Oikos å skape ny vekst fremover, sier hun. I tillegg til miljø, dyrevelferd og sunnhet, trekker hun frem at mange erfarer at økologiske produkter ofte smaker bedre enn konvensjonelle.  Lørdag skal Landsmøtet i Oikos spise festmiddag på Bølgen og Moi i Kristiansand. Festmiddagen skal lages med lokale, økologiske råvarer - det smaker best i dobbel forstand.

 

 

--

Les mer om Oikos landsmøte 2010.

 

Den fullstendige rapporten fra SLF blir lagt ut på deres sider om økologisk landbruk.

Annonsører

Samarbeidspartnere