Danmark spiser mer økologisk, men produserer mindre

23.09.2010
Det økologiske arealet i Danmark har falt med 7 prosent siden 2004, samtidig som den økologiske handelen er fordoblet. Dette fører til økt import av økologisk mat, særlig innen grønnsaker, frukt og mel, skriver Jyllands-Posten. – Dette viser at forholdet mellom økologisk produksjon og marked svinger i flere nordiske land, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. I Norge har vi siste året opplevd stagnasjon i markedet samtidig som produksjonen har økt, for få år siden var det motsatt. Vi må derfor tenke langsiktig og ikke styre etter årlige svingninger.

Bildet viser økologiske grønnsaker fra Sæther gård i Levanger.  I Danmark må en importere mer økologisk grønnsaker fordi produksjonen har falt, samtidig som forbruket har økt.  Det har også vært situasjonen i Norge over flere år, mens det siste året har vært motsatt. -Vi har hatt økt produksjon og stagnasjon i markedet på noen sentrale varegrupper. En må derfor planlegge økologisk produksjon mer over tid og ikke la årlige svingner styre for mye, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Norge er økologisk selvforsynt innen en rekke produkter 

I Norge er vi selvforsynt med økologiske egg, melk og kjøtt, vesentlig mer kan lett tas ut i markedet. 50 % av kornproduktene og bakervarer er norskprodusert.  Innen drikkevarer har det vært økning i norsk produksjon bl.a. gjennom Balholm, men samlet importeres det mye, særlig juice, kaffe og te.  Økologisk barnematproduksjon sluttet i Norge når Småfolk i 2008 flyttet produksjonen til Sverige og Nestlè til Finland i 2008. Det tyske selskapet Hipp er en sentral leverandør av økologisk barnemat i Norge, sier Reidar Andestad, med bakgrunn i SLF sin siste økorapport.

Økologisk eksportsatsing i Danmark

I motsetning til i Norge satser Danmark betydelig på eksport av økologisk mat innen kjøttproduksjon. Derfor blir nok totaltallene på import og eksport av økologisk mat annerledes enn i Norge, sier Reidar Andestad.  I Norge er det så langt bare innen økologisk eggproduksjon at det satses på eksport, ved selskapet Vingulmark AS, utenom økologisk laks og skjell, hvor det er en vesentlig eksport.

 

Strenge krav til naturlige plantevernmidler ved økologisk produksjon

I følge danske Økologisk Landforenings direktør Paul Holmbeck, skyldes dette særlig at det i Danmark er så strenge miljøkrav til økologisk produksjon og bruk av naturlige sprøytemidler. Organisasjonen ønsker ikke at disse reglene skal bli mer liberale.

 

Informasjon om andel norske varer i økologisk omsetning finnes i SLFs rapport: Produksjon og omsetning av økologisk mat fra september 2010.

 

Les om situajonen i Danmark i det danske landbrugsavisen

Annonsører

Samarbeidspartnere