Danmark: uenighet om aspartam

16.07.2012
To nye studier har igjen satt i gang debatten omkring det kunstige søtningsstoffet aspartam. EU-Kommisjonen har pålagt European Food Safety Authority (EFSA) en ny gjennomgang av alle aspartam-undersøkelser. - Kunstige søtningsstoffer er ikke tillatt i økologiske produkter, opplyser ernæringsfysiolog i Oikos, Kari Tande Hansen. Det viser en føre-var-holdning som flere burde etterleve, mener hun.

 

 

 

Ny forskning vekker oppsikt

Myndighetene i Danmark, og i Europa generelt, har gang på gang fastslått at det ikke er helseskadelig å innta aspartam i mengder innenfor grenseverdiene. Likevel er bruken av aspartam stadig et omdiskutert tema, blant annet fordi ny forskning sår tvil i myndighetenes vurdering.

Særlig har to nye forskningsstudier vakt oppsikt – den ene viser at aspartam er skyld i for tidlige fødsler, og den andre viser at det er en sammenheng mellom aspartam og kreft. Det har fått EU-kommisjonen til å bestille en revurdering av forskningen på aspartam, en prosess som i disse måneder går inn i sin avsluttende fase.

 

Mens resultatene av kommisjonens gjennomgang ferdigstilles, har Videnskab.dk snakket med de to forskerne bak undersøkelsene. De kritiserer begge EFSA for ikke å tillegge den aspartamkritiske forskningen nok vekt. En kritikk som seniorforsker Alicja Mortensen, formann for et ekspertpanel i EFSA, avviser overfor Videnskab.dk.

 

Aspartam kan øke risikoen for for tidlige fødsler

Lektor Thorhallur Halldorsson fra Islands Universitet, har undersøkt 59.334 danske gravide kvinners kosthold over en periode på seks år. I løpet av tidsperioden 1996-2002 fylte kvinnene ut et spørreskjema om deres kosthold, deriblant spørsmål om deres inntak av lightprodukter.

Resultatene viste at gravide som drikker en liter light-brus om dagen, har 78 % økt risiko for å føde for tidlig, mens gravide som drikker ett glass light-brus om dagen har 38 % økt risiko for å føde for tidlig. De gravide kvinnene som drakk brus tilsatt sukker hadde ikke økt risiko for for tidlig fødsel.

Halldorsson sier at det er vanskelig å måle langtidseffektene av et stoff som aspartam, siden flere tusen ulike produkter inneholder stoffet. – Med så mange faktorer å ta høyde for, er det vanskelig å måle det samlede inntaket og på den måten påvise mulige skadelige langtidseffekter hos mennesker. Derfor vil aspartamstudier alltid være beheftet med en viss usikkerhet, forklarer Halldorsson.

 

Aspartam-studie avvist av myndighetene

Thorhallur Halldorssons studie vakte så stor oppsikt at EU-Kommisjonen i 2011 påla EFSA å lage en vitenskapelig vurdering av aspartam. Her konkluderte EFSA med at Halldorssons studie ikke ga anledning til å vurdere om aspartam er helseskadelig i de tillatte mengder, og at det er behov for flere undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte en sammenheng.

 

EFSA’s vurderinger av aspartam mangler balanse

Selv om Thorhallur Halldorsson mener det er forståelig at EFSA ikke kan gjøre regelverksendringer basert på én enkelt studie, kritiserer han dem likevel for ikke alltid å være like balanserte i sine avveininger av vitenskapelige studier av aspartam.

 

- Jeg har lest artiklene basert på noen av de studiene som, i følge EFSA, bekrefter at aspartam er sikkert å bruke. Selv om disse artiklene er meget grundige, har de det til felles at de ofte er sponset av industrien, altså firmaet bak produksjonen av aspartam. Det er urovekkende, sier han. Videre synes han noen av studiene som EFSA baserer sine vurderinger på, er eksempler på dårlig designede studier, der man for eksempel ikke har undersøkt langtidseffekter. – Ved disse studiene diskuteres ikke svakheter, mens det derimot i de studiene som peker på at aspartam kan være helseskadelig, er alt mulig galt med.

 

Italiensk forsker linker aspartam til kreft

Lege og kreftforsker Morando Soffritti, har ledet tre forskningsstudier hvor man har sett på inntak av ulike doser aspartam blant rotter og risikoen for kreft. I alt har 4.000 rotter vært inkludert i studiene. Rottene fikk ulike doser av aspartam fra fosterstadiet og frem til naturlig død. Soffritti konkluderer med at aspartam ga økt forekomst av en rekke typer kreft, selv ved doser aspartam som er tilnærmet eller mindre enn den tillatte dosen satt for mennesker (40 mg per kg kroppsvekt). Studiene viste at risikoen for å utvikle kreft økte ytterligere hvis forsøksdyrene allerede fra fosterstadiet ble utsatt for aspartam.

 

90 prosent av aspartam-studiene betalt av aspartam-firma

Morando Soffritti mener at tidligere forsøk utført med rotter har vært mangelfulle. Han kritiserer i likhet med Halldorsson at de studier som EFSA baserer sine vurderinger på, er utført av firmaet bak aspartam selv, nemlig Searle.

 

- EFSA baserer sine vurderinger på studier som er nesten 40 år gamle og som i vid utstrekning er sponset av virksomheten bak aspartam, Searle, hvilket for øvrig gjelder 90 prosent av alle studier av aspartam, sier han. – Ut fra mine egne resultater er jeg ikke i tvil om at aspartam er helseskadelig, fortsetter han.

 

Uenighet om resultatene også gjelder mennesker

Også i dette tilfellet ble EFSA pålagt å gjøre en vitenskapelig vurdering av aspartam, men de konkluderte med at dataene ikke var relevante for å vurdere om menneskers inntak av aspartam har en effekt på risikoen for å utvikle kreft. Dette mener Soffritti er feil, og sier at når aspartam så tydelig virker kreftfremkallende hos rotter i tre forskjellige studier, ville det være svært merkelig dersom ikke det også skulle gjelde mennesker.

 

Fakta om EFSA

EFSA er en selvstendig institusjon under EU, som leverer forskningsbaserte risikovurderinger på næringsmiddelområdet, slik som Mattilsynet gjør i Norge.

 

EFSAs mandat omfatter næringsmidler, matsikkerhet, ernæring, dyrehelse og -velferd, plantebeskyttelse og -helse. På de områdene er det EFSAs oppgave å levere objektiv uavhengig forskningsbaseret rådgivning og klar kommunikasjon, som bygger på en oppdatert viten og de nyeste forskningsresultatene.

 

Det er EU som finansierer EFSA, men institusjonen arbeider og fungerer uavhengig av EU-Kommisjonen, EU-Parlamentet og EUs medlemsstater.

 

Kilde: DTU Fødevareinstituttet

 

 

Ekspert fra EFSA avviser kritikken

Seniorforsker Alicja Mortensen fra DTU Fødevareinstituttet, avdeling for Toksikologi og Risikovurdering, er imidlertid ikke enig med de to forskerne.
– Aspartam er ikke helseskadelig i de tillatte mengder. Aspartam har gjennomgått omfattende undersøkelser på både forsøksdyr og mennesker, og
er blitt sikkerhetsvurdert etter noen helt bestemte regler for evaluering av sikkerhet av tilsetningsstoffer til bruk i næringsmidler, forklarer Mortensen. Videre sier hun at Soffrettis og Halldorssons studier, i følge EFSA, er for svake. Alicja Mortensen avviser også kritikken mot at EFSA baserer sine vurderinger på studier betalt av industrien. Hun understreker at samme strenge krav til sikkerhetsvurderinger gjelder uansett om de studier firmaet bruker som dokumentasjon er utført av forskere som er betalt av firmaet, eller av uavhengige forskere.

 

Ny stor reevaluering av aspartam pågår

EFSA er nå i gang med å lage en omfattende reevaluering av all vitenskapelig litteratur om aspartam til nå, både publiserte og upubliserte. EFSA oppfordret alle forskere med innsikt i aspartam om å sende inn vitenskapelig litteratur, noe som resulterte i mer enn 600 studier. I følge EFSA er deadline for vurderingen 30.september 2012.

 

Dette er et utdrag av en artikkel publisert på Videnskab.dk. Les hele artikkelen her.

Annonsører

Samarbeidspartnere