Dansk EU-formannskap utfordres til økologiskjerping

18.04.2012
Danmark har to hovedspor i sin landbrukspolitikk, et konvensjonelt og et økologisk, sier direktør Paul Holmbeck i Økologisk Landsforening til Aftenpostens innsikt.

Hver fjerde egg og hver tredje melkekartong som selges i Danmark, er økologisk, og ingen i verden bruker mer penger på økomat enn danskene. - Nå vil danskene at EU under danske formannskap skal utvide sitt økologiske regelverk, dette er meget interessant, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Vil ha mer dynamikk

Mens en av de storbybaserte supermarkedskjedene nå fører 1100 økologiske varenummer, noe som tilsvarer en fjerdedel av utvalget, gjør billigkjedene seg lekre med "herregårdsøkologi"., i partnerskap med fornemme produsenter. For å styrke posisjonen til økologiske produkter yterligere, vil Økologisk Landsforening nå ha flere parametere inn i EU-lovverket, skriver Aftenposten Innsikt.

 

- Det må være en tilstrekkelig dynamikk i reglene, slik at vi kan innarbeide krav til både klima og miljø, foredling og transport, sier Paul Holmbeck, som har tro på det danske formannskapet inneværende halvår skal kunne bidra til å utvide EUs sertifiseringsordninger og dermed styrke økologiens konkurransemessige fortrinn i unionen.

 

 

Mindre klimaavtrykk

Formannen i Økologisk Landforening, Evald Vestergård, er enig: Økologi er ikke en fasit, men en bevegelse", sier melkebonden på Jylland. Han deltar i et større pilot prosjekt som skal vise at dansk landbruk kan kutte klimagassutslippene med minst en fjerdedel. Optimalisering av fôr- og frøblanding, redusert pløying og egenprodusert bioenergi skal gi lavere klimagassutslipp fra produksjonen, skriver Aftenposten Innsikt.

 

I siste nummer av Aftenposten innsikt for april finnes det flere artikler om økologisk mat og om moderne matvaner.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere