Danske bønder går for øko

12.10.2015
Rekordmange danske bønder legger om til økologisk landbruk i år. I alt 220 tusen mål er meldt inn som areal der omlegging har startet i 2015. – Rekord, som vi forventet, sier Økologisk Landsforening.

Økoarealet i Danmark vokser. Av de 288 danske bøndene som har søkt omleggingsstøtte, er 124 helt nye økologer. Resten driver allerede noe økologisk og vil utvide økoarealet sitt. Til sammen har de søkt om omleggingsstøtte for så mye som 220.000 dekar.
– Dette er en rekordstor omlegging, akkurat som vi forventet, sier Økologisk Landsforening. Til sammenlikning er det samlede norske økoarealet ca 500.000 dekar.

Lytter til markedet
– Vi har lenge sett at matvarebransjen etterlyser flere danske bønder til å produsere økologiske varer til å dekke den stigende etterspørselen, uttaler formannen i Økologisk Landsforening, Per Kølster i en pressemelding.
– Tallene viser at mange bønder har lyttet til markedet. Det er gledelig at flere konvensjonelle bønder nå velger økoveien. Framover vil enda mer jord bli dyrket uten sprøytemidler, flere dyr kommer ut i det fri og forbrukerne trenger ikke lete forgjeves etter danske økologiske varer.

Uambisiøs regjering
– Vi ser nå en situasjon hvor markedet etterspør mer økovarer enn vi kan produsere i Danmark, forsetter Kølster. Samtidig er konvensjonelt dansk landbruk havnet i en økonomisk krise, med stor gjeld.
– Mange konvensjonelle bønder vil nå legge om, ganske enkelt fordi økovarene har en høyere markedsverdi, mener Kølster. – Da er det underlig uambisiøst at regjeringen ser ut til å ville droppe sitt mål om en markedsdrevet dobling av økoarealet fra 2007, innen 2020. Med den omleggingstakten vi ser i dag, vil vi nå dette målet, framholder han.

Forventer fortsatt vekst
Økologisk Landsforening mener det er sannsynlig at den omleggingstakten man ser nå, vil fortsette i kommende år. Danske bønder får omleggingsstøtte i de to årene det tar å legge om drifta til økologisk og produktene kan selges med Ø-merke.
– Men regjeringens budsjett for 2016 legger bare opp til at økoarealet i 2019 skal være det samme som i dag, påpeker Kølster. – Dette er fullstendig i utakt med virkeligheten og er en grunnleggende feil som må rettes opp i de kommende budsjettforhandlingene, sier danskenes økoformann Per Kølster.


Fakta: Dobling av dansk økoareal er realistisk

  • Målet om dobling er satt med utgangspunkt i 2007, da økoarealet var på 1.500.000 dekar.
  • I 2014 var arealet økt til 1.730.000 dekar.
  • Hvis danske bønder fortsetter dagens omleggingstakt og legger om i overkant av 200.000 dekar hvert år, vil målet om dobling bli nådd i 2020.

Kilde: Økologisk Landsforening

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Økologisk Landsforening

Annonsører

Samarbeidspartnere