Debio i Sverige , KRAV, selger sitt sertifiseringsselskap

29.12.2009
Aranea, Sveriges sertifiseringsorgan for økologisk produksjon, har inngått en avtale med det internasjonale sertifiseringsorganet KIWA, melder Debio. Aranea sertifisering ble et datterselskap av KRAV for tre år siden. Da overtok de alle oppgavene KRAV hadde i forbindelse med sertifisering av økologisk produksjon i Sverige. Selskapet sitter med lang erfaring på sertifisering av økologisk produksjon og er spredt over hele Sverige.

 På lik linje som Debio jobber de for å imøtekomme kundenes ønske om koordinering av flere sertifiseringer på samme sted og til samme tid.

 

Internasjonalt sertifiseringsselskap KIWARett før jul ble Aranea en del av sertifiseringsorganet KIWA. - Daglig leder i Debio, Gjermund Stormoen, ser overdragelsen av Aranea til det internasjonale KIWA som en del av den utviklingen vi generelt ser, en stadig sterkere internasjonalisering også av sertifiseringstjenester.

 

Les hele saken på Debios hjemmeside

 

Les mer om saken på KRAVs-hjemmeside

Annonsører

Samarbeidspartnere