Debio starter miljømerking av villfisk

13.03.2009
Debio har i dag to merker, et for økologisk godkjente produkter og et annet for miljøvennlige produkter. Nå flagger Debio hva som skal ligge i under Debios nye miljømerke. -Det er en internasjonal trend at økomerking fra godkjent økologisk produksjon og miljømerking av villprodukter ønskes forvaltet av samme økologiske kontrollorgan, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

Dette er Ø-merket for godkjente økologiske produkter

 

Oikos Landsmøte drøfter ny merkestrategi

I Oikos' forslag til Politisk Plattform, som skal diskuteres under landsmøte i Stokke neste helg, ligger det inne formuleringer om forhold mellom en økologisk kontrollert produksjon og Ø-merkets særlige ansvar for dette og mulighter for miljømerking av villprodukter. Villprodukter som bær brukes som innsatsfaktor i en del økologiske produkter som syltetøy.

 

Vil Debios bruk av miljømerke på vill-produkter forvirre forbrukerne om hva som er økologisk godkjent?

På en måte er det logisk at økologiske miljøer som også er opptatt av bærekraftig forvaltning av villressurser vil  etablere en miljømerking for å fremme en best mulig økologisk forvaltning av disse.  På den andre siden er det usikkerhet i Oikos om kombinasjonen av økologisk merking og miljømerking hos Debio vil kunne forvirre forbrukerne over hvilke produkter som er økologisk serifisert og hvilke som ikke er det, sier Reidar Andestad.  Ø-merket har i dag en sterk posisjon i brefolkningen. Debatten på landsmøtet blir ikke mindre interessant etter at Debio nå har flagget hvordan de vil følge opp miljømerking av villfisk.  

 

Sommeren 2010 kommer EU sitt nye Ø-merke som blir obilgatorisk å bruke for alle økologisek produkter som produseres i EU og EØS-området.

 

Fisk og sjømatgruppen i Oikos har ivret for det som Debio nå har kommet med når det gjelder miljømerking av villfisk fordi de har sett svakheter ved den andre merkeordnignene som gjelder innen villfisk området.   

 

 

Bildet er fra hjemmesiden til Homlagarden

 Dette er Debios miljømerke som kan anvendes på villprodukter som villfisk på definerte premissser.

 

Norsk miljømerking av villfisk

 Debio som godkjenner økologisk mat i Norge, skal nå også miljømerke villfanget fisk og skalldyr.

– Debio arbeider for bærekraftig produksjon av mat, enten den kommer fra jorda eller havet. For at fisk skal få miljømerke, må den ikke være truet av overfiske eller være fanget med miljøskadelige metoder, sier daglig leder Gjermund Stormoen i Debio.

Merkingen av villfisk og skalldyr kommer i tillegg til Debios godkjenningsordning for økologisk fisk.

– Økologisk fisk er kontrollert fra eggstadiet til slakt, det vil si at man vet hvor den har svømt, hva den har spist og hvordan den er fanget og slaktet. Derfor er villfisk per definisjon ikke økologisk og trenger en egen miljømerking, sier Stormoen.

 

 

Flere miljømerker

Torsk, sei og reker fra Barentshavet er nå miljøsertifisert av Debio. Hyse er godkjent hele året, mens skrei er godkjent for deler av året.

Miljødirektør Rigmor Abel i Eksportutvalget for fisk (EFF) mener miljømerking av fisk er viktig for alle som selger fisk og sjømat.

– De har stort behov for å kunne dokumentere hvor fisken er fanget. Debio er godt kjent blant miljøbevisste forbrukere i Norge, og miljømerkingen kan øke interessen for bærekraftig fisk og sjømat, sier Abel.

På eksportmarkedet mener hun den internasjonalt mer kjente merkeordningen MSC har større gjennomslag.

 

Tre krav

Debio merker fisken etter samme regler som brukes i Sverige og som bygger på anbefalingene fra det internasjonale havforskningsrådet. Det viktigste kravet er at fisket er bærekraftig.

– Miljømerket fisk kommer fra livskraftige bestander som tåler langvarig fiske. Kjøper du en Debio-merket torsk, kan du være sikker på at den er fanget i et område der bestanden er stor nok til å vokse og fortsette å leve der, sier Gjermund Stormoen i Debio.

Miljømerkingen omfatter hele kjeden fra fiskebåten til mottak og garanterer at fisket skjer skånsomt.

– Det settes krav til redskapen slik at det ikke kommer med fisk av feil størrelse og bifangst av andre sorter enn hovedfangsten. Fiskemetodene skal ikke ødelegge bunn eller korallrev. .

Fiskebåtene som er med i ordningen må kunne dokumentere hvor de har fanget fisken. I tillegg stilles det strenge krav til hva slag drivstoff, smøreoljer og bunnmaling som båtene får bruke.

– Miljøbelastningen skal være så liten som mulig, sier han.

Flere fiskebåtredere og fiskeprodusenter har allerede meldt interesse for Debios nye miljømerking.

  

 Saken er over laget av newswire for Debio av Av Elin Bjørnsson   12.03.2009 07:20

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere