Debio tilpasser seg LMDs ønsker

29.03.2012
Ø-merket skal være på forordningsnivået til EU, står det i strategiplanen som Debios årsmøte vedtok tirsdag på Gardermoen. LMD har gitt signaler til Debio om at de mener det skal være slik, og nå er det godtatt av Debios eierorganisasjoner.

 

Daglig leder Roy Haugen fra høyre sammen med styreleder Ola Cato Vik på Debio årsmøte. Foto: Oikos.

 

 

 

Dermed legger en død vedtaket fra årsmøtet 2011 som lød slik: Bruken av Ø-merket skal over tid betinges av at brukerne av merket tilfredsstiller ulike tilleggskrav til EU-forordningen.

 

 

Nasjonale økologimerker står sterkt

 

En viktig bakgrunn for endringen i år, er at vi ser at i EU som har innført et felles obligatoriske økologimerke, blir de nasjonale økologimerkene likevel brukt videre, fortalte styreleder Ola Cato Vik. Nå satser Debio på at det også skal være situasjonen i Norge. Undersøkelser viser at det norske Ø-merket er godt kjent av forbrukerne. Vik viser til at Debio godtar andre og strengere økologismerker når det er foretningsmessig grunnlag å også satse på de.

 

 

Samling rundt Ø-merket

 

-Det skjer for tiden en samling rundt bruk av Ø-merket som er viktig for å fremme omsetning av mer økologisk mat i Norge, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad. Tine bruker som et eksempel nå mer og mer aktivt Ø-merket på sine økologiske produkter og toner ned sitt eget økologiske merke og Matmerk som har ansvar for generelell økologisk informasjonarbeid i Norge har sagt at å fremme Ø-merket er sentralt i informasjonsarbeidet framover, sier han. Debio har også slått fast, slik at det ikke skal være noen tvil om det, at Ø-merket ikke bare skal brukes på økologisk sertifserte produkter, men også i generelle økologisk informasjonsarbeid.

 

 

 

Når det gjelder spørsmål om oppretting av et eget sertifiseringsselskap, så kom det ingen nye informasjoner på møtet, saken ligger til vurdering hos LMD.

 

 

 

Økologisertifisering og regler for økologisk produksjon forventes å være Debios hovedaktivitet i 2012.

 

 

Styret for Debio

 

Medlemsorganisasjonene i Debio er delt i tre grupper

A - Organisasjoner knyttet til primærproduksjon

B - Organisasjoner knyttet til foredling, import og omsetning

C - Organisasjoner knyttet til miljø, dyrevern og forbruk

 

 

 

Slik er det nye styret:

Styreleder: Ola Cato Lie Valgt på fritt grunnlag

Medlem, kategori A: Jens Edvard Kase Norges bondelag

Medlem, kategori A: Jakob Bjerkem Oikos

Medlem, kategori B: Jon-Frede Engdahl Kolonihagen Frogner

Medlem, kategori B: Kjersti Sørby Nortura BA

Medlem, kategori C: Marianne Leisner Framtiden i våre hender

Medlem, kategori C: Torill Malmstrøm Norges Kvinne- og Familieforbund

Ansattes representant: Jon Støren Debio

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere