Deler ny kunnskap om GMO

03.10.2017
Neste generasjon GMO var hovedtema på årets fagsamling i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Deltakerne fikk ny kunnskap og drøftet muligheter og utfordringer med de nye metodene.

– Selv om GMO er helt forbudt i all økologisk produksjon både i Norge og alle andre land, er dette et viktig tema å følge med på. Vi ser at med neste generasjon GMO kan vi få et enda større press på økosystemene. Fordi de er billigere, enklere og lettere tilgjengelige, risikerer vi at de blir brukt i mye større grad enn de gamle GMO-ene, sier Børre Solberg, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.
Nettverk for GMO-fri mat og fôr representerer 1,7 millioner norske forbrukere. Sist uke var medlemmer i nettverket samlet på Kringler gjestegård til faglig skolering og inspirasjon.

Må være sporbare
Gjennom foredrag og gruppearbeid ble det sett nærmere på hvilke muligheter som de nye genteknologimetodene potensielt kan lede til, men også hvilke spørsmål som må med tanke på økosystemene, dyreetikk, landbruksmodell og forbrukernes rett til å gjøre informerte valg.
– Jeg er glad for at alle organisasjonene er enige om at GMO-er må være sporbare slik at de kan overvåkes og merkes. Dette er avgjørende både for økosystemene og forbrukerne, sier leder i nettverket, Aina Bartmann.

Dagligvarekjedene er med
Oikos – Økologisk Norge er en av de 18 organisasjonene i nettverket, og daglig leder Børre Solberg og prosjektleder Marte Guttulsrød var med på samlingen. Aina Bartmann, leder av Nettverk for GMO-fri mat og fôr, er også prosjektleder i Oikos – Økologisk Norge.
Tilstede var blant annet Kristin Halvorsen, leder av Bioteknologirådet og miljøsjefer for dagligvarekjedene Coop og Rema. Rema er nytt støttemedlem og er en av kjedene som går i bresjen for GMO-fri mat i norske butikker.
– Vi er både imponert og glad for det seriøse arbeidet Coop og Rema gjør for å sikre GMO-frie importvarer fra utlandet, sier Aina Bartmann.

Natur og økosystemer viktig
Under samlingen ble det presentert resultater fra en ny forskningsrapport fra SIFO om norske forbrukeres holdning til dagens GMO-er. Studien viser at mange kjenner til begrepet GMO, men få har god kjennskap til teknologien. Uheldige konsekvenser i natur og økosystemer viser seg å være den største bekymringen hos forbrukerne. Men også helserisiko relatert til produksjon og bruk av GMO-produkter bidrar til skepsis.
Resultatene viser at folk med høy utdanning i noe større grad er negative eller skeptiske til teknologien. Rundt halvparten av de som svarte på undersøkelsen var negative til salg av GMO-produkter i norske matbutikker i fremtiden.

gmofrimat.no
SIFO rapport: Forbrukernes syn på genmodifisert mat: GMO-mat eller ikke?
Les mer i kronikken Neste generasjon GMO, skrevet av Aina Bartmann i Ren Mat nr. 25.Fakta GMO

  • GMO er betegnelsen på en organisme som har fått genene sine forandret ved bruk av genteknologi, både gjennom genmodifisering og genredigering.
  • En gammel GMO har fått satt inn nytt DNA ved hjelp av genkanon, virus eller bakterier. Alle GMO-er før 2012 ble laget på denne måten. En upresis, kostbar og tidkrevene metode.
  • Nye GMO-er er laget ved genredigering, hvor Crispr er den mest brukte metoden idag. Metoden ble lansert i 2012. Den er presis fordi man kan bestemme hvor i genomet modifiseringen skal skje. Man kan endre eller ødelegge cellens egne gener, eller man kan tilføre fremmed DNA.
  • I dag er det ikke gitt godkjenning til noen GMO hverken til dyrking i vårt eget land eller til import til Norge.

Kilder: gmofrimat.no, renmat.no

Annonsører

Samarbeidspartnere