Demonstrasjon mot GMO-mat mandag

29.01.2012
Nettverket for GMO-fri mat og fôr mobiliserer til punktmarkering foran Utenriksdepartementet kommende mandag.

Coop Norge har meldt seg inn i nettverket og markerer at de ikke vil aksepter noe mat som er genmodifisert. Dette er viktig og flott av Coop, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge

Bildet er fra fransk Monsanto film.  -Etter 3,5 år er det uklart om det er Monsanto som vinner fram ovenfor den rødgrønne regjeringen eller det brede miljøet i Norge som er mot GMO som blir hørt, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Ingen genmodifisert mat er godkjent i dag i Norge, men en søknad om godkjenning av genmodifisert mais og raps fra de multinasjonale selskapene Monsanto og Bayer CropScience vil straks bli avgjort av regjeringen, heter det i en pressemelding fra nettverket.

 

Uenighet mellom regjeringspartiene har gjort at det har tatt over 3,5 år å behandle søknaden.

 


PUNKTDEMONSTRASJON: NEI TIL GENMODIFISERT MAT!

Ingen genmodifisert mat er godkjent i Norge. Vi vil heller ikke ha genmodifisert mais som tåler skadelige sprøytemidler! Saken er til sluttvurdering i regjeringa. Genteknologiloven må legges til grunn: Kun GMOer som bidrar til bærekraftig utvikling og er samfunnsnyttige skal bli godkjent.Tid: mandag 30.januar. Oppmøte kl.10.00
Sted: Utenfor Utenriksdepartementet, 7.juni-plassen, Viktoria Terrase, Oslo.Kl.10.30 kommer statssekretær Erik Lahnstein ut til oss. Kathrine Kleveland, leder av Bygdekvinnelaget og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr, holder kort appell. Lahnstein får overrekt ei t-skjorte med påskriften . "Jeg elsker genteknologiloven"Markeringen er ferdig innen kl.11.00.

Møt opp, vis at vi er mange som er i mot! Og når ingen er for, burde saken være enkel! Vi har plakater med "nei til GMO-mais".
Kan du ikke møte opp så støtt oppropet mot GMO-mais!Arrangør: Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 16 miljø-, bonde- og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge Handel.
Ansvarlig: Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, mobil 41 12 34 04.

 

Les mer om dette i Nationen

 

Her er link til Facebook-siden til nettverket for Nei til GMO- i Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere