Den hemmelige kornproduksjonen

24.01.2012
I dag samles kornfolket i Norge på Felleskjøpets årlige Kornkonferanse i Oslo, for å drøfte framtiden. Signaler fra Stortinget tyder på at satsingen på korn kan bli bedre enn det som det er lagt opp til i Landbruksdepartementets nye Landbruksmelding.
– Det er viktig at vi utvikler kornproduksjonen i Norge og at næringen er både kreativ og ydmyk for hvordan forebedringer skal komme, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Innen økologisk korndyrking er det også behov for større satsing, legger han til. Samtidig viser han til at det er i dag det han kaller en stor hemmelig kornproduksjon i Norge. En kornproduksjon som ikke kommer med i de vanligvis pålitelige landbruksstatistikkene.

Bildet viser svedjerug hos Johan Svärd

 

Dyrker eget økologisk kraftfôr

Det at mange økologiske bønder dyrker mye av sitt eget kraftfôr, er det viktig at flere er kjent med og verdsetter.  Det betyr at de på en miljøvennlig måte produserer og anvender eget korn til kraftfôr for egne dyr uten å gå om de registrerte møllene. Ved at kornet ikke går gjennom møllene blir det ikke registrert i produksjonsstatistikken og dermed blir også andelen økologisk korn i Norge underrapporter, sier han. Norsk landbruk bør rette en takk til disse bøndene som viser at større selvberging med kraftfôr er mulig for mange husdyrprodusenter. Noen bør også få i oppdrag å kartlegge omfanget av dette så det i framtiden ikke trenger å være en hemmelig del av norsk kornproduksjon.

 

Vi vil løfte noen utfordringer for norsk kornproduksjon, sier daglig leder, Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Foto: Nadin Martinuzzi

 

Noen utfordringer

Her er noen utfordringer som gjelder kornproduksjonen i Norge:


1. Vurdering om hvilke kornsorter det er riktig å dyrke ut fra både miljø, klima og ernæringsmessige grunner. I tillegg kommer selvsagt kravene til lønnsomhet.

 

2. Fusarium-sopp med mykotoksinsgift i korn har blitt et stort problem særlig innen bygg og havre. Økologiske avlinger har kommet bedre ut av dette sannsynligvis på grunn av mindre tett avling, bedre jordarbeid og vekstskifte. Å fremme god agronomi og vekstskifte innen all korndyrking er viktig.


3. En del produsenter har god erfaring med å kunne dyrke økologisk korn basert på grønngjødsling men det er mer krevende enn der en har tilgang til husdyrgjødsel. Ut fra dette og frykten for lite melkeproduksjon i årene som kommer, bør det iallefall for de som vil drive økologisk korndyrking åpnes for at de skal kunne få melkekvoter og også drive melkeproduksjon i typiske kornområder. Dette vil gjøre det langt lettere å øke den økologiske kornproduksjonen framover og det er et mål de fleste er enige om bør nås. En kan eventuelt sette et tak på størrelsen for å sikre at dette ikke skal gå ut over distriktsprofilen i norsk landbruk.

 

4. Mange stiller spørsmål rundt miljø- og helseeffekter av den ustrakte bruken av sprøytemiddel for stråforkorting i konvensjonell korndyrking, her er det behov for grundige vurderinger.

 

5. I Oikos - Økologisk Norge er vi glad for at mange etterlyser mer tilskudd til grøfting for å fremme bedre agronomi og for å redusere faren for skadelig fuktighet i åkrene.

 

6. Det er behov for å se om korndyrkingen i Norge er sårbar fordi en satser på så få kornsorter og at ved større sykdomsangrep kan dermed store deler av produksjonen gå tapt.

 

7. Vurdert ut fra ernæringsmessige behov har vi mindre bruk for hvete og mer bruk for eksempel bygg i kostholdet. Denne problemstillingen må tas på alvor for at vi skal fremme en kornproduksjon som er framtidsrettet og ernæringsmessig sett så gunstig som mulig.

 

Programmet til kornkonferansen: http://www.fk.no/Sider/Kornkonferansen-2012.aspx

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, daglig leder i Okos - Økologisk Norge
Du kan sende din kommentar hit reidar@oikos.no


Melding fra hemmelig kornbonde

Hei,

jeg er også en av de "hemmelige øko-kornprodusentene" og fôrer grisene mine med eget produsert korn. Kartlegging av omfanget av dette skulle ikkke bu på store utfordringer. Ta tallene fra søknadene om produksjonstilskudd og trekk i fra det som blir levert til møllene.

med vennlig økohilsen

Alexander Rügert-Raustein

Solbakken økologiske Gård

 

 

Nationen fra kornseminaret

Bioforsk-topp: - Klimaendringane vil kreve økt presisjon i alle ledd
Må satse på meir kunnskap og kompetanse for å takle klimaendringane, ifølgje forskingsdirektør Nils Vadstad i Bioforsk.  Les oppslaget i Nationen her

Annonsører

Samarbeidspartnere