Den tyske regjeringen går for økologisk

28.05.2015
Den danske landbruksministeren lanserte på nyåret en offensiv plan for satsing på økologisk landbruk i Danmark. Nå kommer den tyske landbruksministeren etter. Begge vil ha flere økobønder og dermed unngå mer import. Dette bør inspirere norske myndigheter, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen.

Tyskerne er sultne på økologisk mat. Men på tross av gode markedsbetingelser og mye markedsføring, høster ikke de tyske bøndene fruktene av den sterke veksten i økomarkedet, skriver nyhetstjenesten EurActiv Germany. Det vil landbruksminister Christian Schmidt gjøre noe med.

Mellom 2010 og 2013 økte omsetningen av økologiske matvarer i det tyske markedet med en fjerdedel, til neste 8 milliarder euro. Likevel har omleggingen til økologisk landbruk latt vente på seg. Mens inntektene fra økologiske produkter har hatt en årlig vekst på 5-9 prosent siden 2011, har den parallelle økningen i økologisk areal i løpet av de siste fire årene bare vært 1-3 prosent. – Situasjonen minner om den vi har i Norge, sier Regine Andersen. - Også her stiger forbruket raskt – i fjor var veksten på 30 prosent – mens produksjonsarealene minker og produksjonen synker, forteller hun.

Vil ha tidsplan for vekst
Den tyske landbruksministeren, Christian Schmidt, vil nå endre på dette.  -  Vi vil ha en tidsplan for produksjonsvekst som gjør at våre innenlandske produsenter får mer nytte av veksten i markedet, uttaler Schmidt. Han har nå gitt startskuddet til arbeidet med en framtidsstrategi for økologisk produksjon. Tidsplanen blir en sentral del av strategien.

Se programmet for "kick-off" for framtidsstrategien (på tysk)

Landbruksdepartementet vil arbeide fram detaljene i strategien sammen med representanter fra den økologiske matindustrien, med involvering fra delstatene, relevante organisasjoner og akademia.

- På denne måten vil Tyskland benytte sin egen nøkkelrolle bedre, siden vi har det største markedet for økologiske produkter i Europa, hevder Schmidt. - Hvis veksten i det økologiske landbruket fortsetter på samme nivå, vil ikke målet om 20 prosent økologisk areal nås før i 2077, sier Schmidt. Derfor tar han tak nå.

Ønsker samme satsing i Norge
Regine Andersen applauderer initiativet, og foreslår at det norske Landbruks- og matdepartementet følger opp. - Også i Norge må det tas grep dersom norske bønder skal dra nytte av forbruksveksten i økologiske varer, sier hun. - I dag importeres stadig mer for å møte etterspørselen. Dette er resultat av en politikk som ikke i tilstrekkelig grad følger sine egne mål og som ikke setter inn tilstrekkelige virkemidler. Et initiativ fra landbruks- og matdepartementet for å få etablert en tidsplan fram mot målet om 15 prosent økologisk landbruk og forbruk i 2020 ville være rett signal, slår hun fast.

I mars 2015 ga det tyske miljødirektoratet ut en forskningsutredning om de alvorlige konsekvensene som intensivt landbruk har for miljøet.  Rapporten fikk mye oppmerksomhet og danner bakteppet for det nye initiativet fra den tyske landbruksministeren.


Les mer: rapport om konsekvenser av intensivt landbruk.

Mer støtte og motivasjon for unge bønder
Alliansen for økologisk matproduksjon (BÖLW) legger vekt på behovet for handling, spesielt på ett område: Flere må motiveres til å legge om til økologisk produksjon. - De unge bøndene må få et klarere bilde av hva økologisk faktisk betyr, sier leder i BÖLW, Felix Prinz zu Löwenstein. - Mange bønder har fortsatt fordommer mot økolandbruk, forklarte han.

Hvordan utdanning og rådgivningstjenester for bønder kan forbedres, er ett av temaene som håndteres av Thünen Instituttet. De hjelper den tyske regjeringen med å utvikle handlingsplaner.

- Også i Norge er motivasjon en sentral faktor, sier Regine Andersen. – Før i tiden fant mange bønder motivasjon gjennom Forsøksringene for økologisk jordbruk. Da disse ble omorganisert og Norsk Landbruksrådgivning ble opprettet falt mye av motivasjonsarbeidet bort til fordel for teknisk rådgivning. Dette er et hull i det norske systemet per i dag, mener Andersen.

Hun legger imidlertid vekt på at andre faktorer også påvirker produksjonstallene. – Bortfallet av omleggings-tilskuddet, økningen av kontrollgebyrene og et kronisk lavt grovfôrtilskudd, er elementer som gjør det vanskeligere enn før å legge om. Også problemer med å få leveranseavtaler med samvirkene påvirker situasjonen, sier Andersen. Samvirkene har markedsregulerende ansvar. Derfor bør myndighetene kunne gå inn og påvirke situasjonen, mener Andersen. En tidsplan med ansvarsfordeling, slik de nå utvikler i Tyskland, ville være et viktig verktøy i denne sammenhengen, slår hun fast.

Ambisiøs plan
EU har også lansert en ambisiøs plan for «grønn dyrking», (å holde landbruket i hevd). Ca. 30 prosent av midlene brukes på å betale bønder for å sette i verk flere miljøtiltak.

Les også:
Tyske myndigheters framtidsstrategi for økologisk produksjon (på tysk)
Ambisiøs og handlekraftig økoplan lansert (i Danmark)

Kilde: EurAktiv.com

Annonsører

Samarbeidspartnere