Den unødvendige sulten - Årets viktigste debattbok?

02.10.2012
Tirdag 2. oktober lanseres boka «Den unødvendige sulten». Boka forteller om sultens historie i Norge og andre land og omtales som årets viktigste debattbok.

I det meste av menneskehetens historie har sult ikke vært til å unngå. Slik er det ikke lenger, hevder forfatterne, Nærstad og Randen. Det at hver sjuende av våre medmennesker sulter, kommer ikke av ulykkelige skjebner, overbefolkning, uår eller naturkatastrofer, ikke av at det er for lite mat i verden og ikke av mangel på naturressurser eller kunnskap. Det skyldes av politiske valg og prioriteringer.

 

Verden tidlig i det 21. århundret har det som skal til for at alle mennesker skal få tilstrekkelig mat. Med bakgrunn i den framvoksende, agroøkologiske bevegelsen presenterer forfatterne en landbruks- og matpolitikk for å utrydde sult, sikre alle mennesker nok og næringsrik mat.

 

Program: Bokslipp og debatt

Tid: Tirsdag 2. oktober klokka 11-13.

Sted: Miljøhuset G-9, Grensen 9b (6. etasje) i Oslo

Arrangører: Utviklingsfondet, Spire – Utviklingsfondets ungdom og Boksmia

                                                                                             

Innledning ved forfatterne.  

Innlegg fra panel:  
Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum
Nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg
Leder i Natur og Ungdom Silje Lundberg

Politikere fra SV og Arbeiderpartiet/AUF er invitert. 

Spørsmål og innlegg fra salen og svar/kommentarer fra forfatterne og panelet.  

Annonsører

Samarbeidspartnere