Det går mot enighet med økoeggprodusentene

17.06.2009
Det rapporteres nå om god dialog mellom eggpakkeri og økoprodusenter. Det har vært et møte mellom pakkeriet Arne Magnussen AS og økologiske eggprodusenter i Østfold. Direktøren i Cardinal Food var også med på møtet. Produsent Pål Marius Skipperud rapporter om et positivt og åpent møte, hvor ulike forhold rundt eggproduksjonen ble drøftet.

Bildet: Dette er økoegg fra Nortura under merket Økologiske Norgården

Avgjørende møte på mandag

Partene ble enige om å møtes igjen kommende mandag med mål om å trekke konklusjoner for hvordan produksjon og produksjonsbetingelser skal være fremover.  Ut fra dette regner Skipperud med at en vil finne frem til ordninger og betaling for fremtidig økoeggproduksjon, som partene kan leve godt med. Personlig har han tro på at økomarkedet for egg snart vil ta seg opp igjen, og at det da vil være behov for økt produksjon.


Bildet: Slik reklamerer Ultra i Norges gruppen for økologiske egg.


Oikos sin rolle - økotalsmann både for produsent og forbruker


 Oikos arbeider for at markedet for økologiske produkter skal fungere godt, slik at alle ledd i verdikjeden kan ha fortjeneste og samtidig slik at omsetningen kan stige fremover.  Primært fokuserer vi i vårt informasjonsarbeid på forskjell på pris på samme økoprodukt i ulike butikkjeder, og ikke på forskjellen mellom økologisk og konvensjonell pris. Vi sier ja til merpris på økomat, men sier nei til urimelig høy prising på økoprodukter i en kjede sammenlignet med hva andre kjeder gjør.  Vi gjennomfører derfor egne prisundersøkelser, som vi også når vi finner det nyttig, sender videre til kjedene og andre sentrale parter eller media.

Videre - som denne økoeggsaken viser - arbeider vi for at økologiske produsentene må være sikret en betaling som dekker de merkostnader som er knyttet til innvesteringer i bygg/uteareal og driftsutgifter som fôr.  Blir det redusert og eller svingende betaling til produsent, frykter vi at vi kommer tilbake til situasjonen med mangel i markedet på økologiske egg og at vi vil miste dyktige produsenter.  Det vil alle tape på.

 

 

 

 

 

Hva har skjedd i denne saken

1. Oikos får informasjon fra produsenter og andre på at både Nortura og Arne Magnussen AS vil kutte drastisk i betalingen for økologiske egg. Rema 1000 skal i følge våre kilder presse Arne Magnussen som igjen presser produsentene.

 

2. Oikos sender bekymringsbrev til Arne Magnussen AS og Nortura den 10.juni

 

3. Oikos får informasjon om at Nortura ikke vil gjennomføre noen endring i produsentbetaling med det første.

 

4. Oikos ringer Arne Magnussen flere ganger uten å få svar og heller ikke svar på brev. Oikos frykter frafall av produsenter og vanskelig rekruttering og av vi snart er tilbake der vi var for ikke så mange måneder siden hvor det var mangel på økologiske egg på markedet.

 

5. Oikos sender 12.06 ut pressemelding med kritikk av Rema 1000 press på økoeggprodusentene.

 

6. Oikos legger saken ut på sin hjemmeside 12.juni

 

7. Arne Magnussen AS sender reaksjon på pressemeldingen om at de mener at saken er feil fremstilt, det er de som forhandler med sine produsenter. Rema 1000 ringer om det samme, de har bare formidlet informasjon til Arne Magnussen på at volumet på økoeggsalget har gått ned. Oikos samler ny informasjon og korrigerer teksten på hjemmeside 15. juni slik at kritikken for press på produsenter rettes mot både Arne Magnussen AS og Rema 1000.

 

8. Dagligvarehandelen nettutgave tar 16.06 inn den opprinnelige pressemeldingen fra Oikos.

 

9. Nationen tar saken til sin nettutgave 16.06 basert på oppslaget i Dagligvarehandelen

 

10. Rema 1000 kontakter både Dagligvarehandelen og Nationen hvor de krever tilsvar. Begge nettavisene tar inn tilsvaret, Dagligvarehandelen endrer hele saken.

 

11. Rema 1000 tar kontakt med Oikos på kvelden 16.06 og ber om tilsvar på oppslaget på hjemmesiden til Oikos og Oikos legger ut tilsvaret fra Rema 1000 på hjemmesiden om kvelden 16.juni. Tilsvarer sier at "REMA 1000 er svært positive til økologiske varer, og er avhengige av store volumer for å holde laveste pris til kundene våre. Nettopp derfor ønsker vi å hjelpe produsentene av økologiske egg til større volumer".

 

12. Oikos får rapport fra produsent om positivt dialogmøte mellom Arne Magnussen AS, og at de regner med å komme til en grei enighet på møte kommende mandag. Oikos legger ut denne informasjonen på Oikos-siden 17.juni

 

13. Konklusjon: Det ser ikke ut til å bli noen kutt i produsentbetaling i denne omgang.

 

 

Bildet: På Choice hotellene får du normalt økologiske egg til frokost

Spis økoegg - for dyrevern og på grunn av smak

Det er bare økologiske egg som er produsert av høner som er sikret god plass inne med vagler og som er sikret daglig mosjon og spasertur i det fri. I tielgg spiser de fôr som er økologisk dyrket uten blant annet sprøytemiddelrester.  Så kalte frittgående høns slipper ikke ut.  Solegg er det mest misvisende på markedet.  Dette er burhøns med liten plass som får tilført noe fôret som gjør at plommen ser gulere ut.  Ikke noe sol på høner som legger solegg.

 

Oikos har fått mange tilbakemeldinger på at egg er et av de produktene som ofte kommer godt ut i smakstesting.

Annonsører

Samarbeidspartnere